W ostatnich dniach minęła pierwsza rocznica powołania przez Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego Rady Organizacji Pacjentów. Rada liczy 15 osób, wśród których jest Prezes Zarządu Głównego PSD Anna Śliwińska.

Podczas rocznicowego posiedzenia dnia 9. maja br. Minister Zdrowia Adam Niedzielski podziękował za współpracę, przede wszystkim w zakresie usprawniania systemu opieki zdrowotnej oraz realizacji praw pacjenta w Polsce. Przez rok swojej dotychczasowej działalności Rada opiniowała i doradzała we wprowadzaniu różnego typu zmian w ochronie zdrowia. Na posiedzeniu był obecny również Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

Rada jest pierwszym w historii Ministerstwa Zdrowia stałym gremium składającym się z reprezentantów organizacji pacjentów, mającym za zadanie prowadzenie dialogu w sprawach systemowych w ochronie zdrowia i wymianę poglądów w kwestiach najistotniejszych z punktu widzenia pacjenta.

O powołaniu Rady pisaliśmy w Aktualnościach z dnia 28.04.2023 r.:
https://diabetyk.org.pl/nominacja-do-rady-organizacji-pacjentow/

Do tej pory odbyły się 24 posiedzenia. Skład Rady oraz dokumenty przez nią wypracowane znajdują się na dedykowanej stronie:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/rada-organizacji-pacjentow

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content