Piętnaście osób liczy Rada Organizacji Pacjentów, którą powołał minister zdrowia Adam Niedzielski. Rada będzie konsultować projekty legislacyjne i angażować się w kwestie najistotniejsze z punktu widzenia pacjenta.

Rada jest pierwszym w historii powołanym w Ministerstwie Zdrowia stałym gremium składającym się z reprezentantów organizacji pacjentów.

– To historyczna chwila. Nigdy wcześniej przy ministrze zdrowia nie było takiej Rady – powiedział Adam Niedzielski, minister zdrowia. – Włączamy Państwa w prace nad zmianami w systemie ochrony zdrowia. Najważniejszym celem Rady będzie konsultowanie projektów legislacyjnych. To dowód na to, że pacjentocentryzm nie jest tylko deklaracją, ale naszym priorytetem – dodał.

Rada liczy 15 osób powołanych na 5 lat. Kandydatów zgłaszały największe ogólnopolskie organizacje pacjentów, zarejestrowane od co najmniej 5 lat. W sumie zgłoszono 55 kandydatów, spośród nich do Rady wybrano następujące osoby:

1.            Elżbieta Oleksiak – Polski Związek Niewidomych;

2.            Krystyna Wechmann – Federacja Stowarzyszeń Amazonek;

3.            Ks. Arkadiusz Nowak – Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej;

4.            Joanna Pietrusiewicz – Fundacja Rodzić po Ludzku;

5.            Jacek Hołub – Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”;

6.            Stanisław Maćkowiak – Federacja Pacjentów Polskich;

7.            Aleksandra Rudnicka – Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS;

8.            Paweł Wójtowicz – MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę;

9.            Magdalena Kołodziej – Fundacja MY Pacjenci;

10.          Urszula Jaworska – Fundacja Urszuli Jaworskiej;

11.          Anna Śliwińska – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków;

12.          Piotr Fonrobert – Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych oraz Stowarzyszenie Pomocy Chorym na GIST;

13.          Małgorzata Durka – Związek Stowarzyszeń Koalicja „ Na Pomoc Niesamodzielnym”;

14.          Piotr Dąbrowiecki – Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na astmę alergie i POCHP;

15.          Dorota Korycińska – Fundacja OnkoCafe-Razem Lepiej, Alivia – Fundacja Onkologiczna, Fundacja „Pokonaj raka”, Stowarzyszenie Walki z Rakiem Jajnika Niebieski Motyl, Stowarzyszenie Neurofibromatozy Polska Alba Julia, Fundacja OmeaLife.

Przewodniczącym Rady został ks. Arkadiusz Nowak, a wiceprzewodniczącą Magdalena Kołodziej.

Źródło: www.gov.pl

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content