Dołącz do nas

Aby zostać członkiem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, należy zapisać się w najbliższym Oddziale lub Kole.
Dane kontaktowe do Oddziałów Wojewódzkich i Rejonowych znajdują się w zakładce O Stowarzyszeniu – Oddziały.
Dane kontaktowe do Kół podległych pod Oddziały Wojewódzkie i Rejonowe można uzyskać albo bezpośrednio w Oddziałach, albo w Zarządzie Głównym.
Przystępując do Stowarzyszenia w konkretnym Oddziale lub Kole wypełnia się deklarację członkowską i otrzymuje się legitymację członkowską.
Pobierana jest składka członkowska w wysokości 2 zł miesięcznie. Można ją opłacić za dowolny okres, np. za miesiąc, kwartał, półrocze lub cały rok.
W Oddziałach i Kołach może też być pobierane wpisowe w wysokości ustalonej uchwałą zarządu.
Zakres podejmowanych aktywności i działań może różnić się pomiędzy poszczególnymi jednostkami terenowymi, dlatego należy pytać o tę kwestię bezpośrednio w Oddziale lub Kole, do którego planuje się zapisać.