Dołącz do nas

Z

Aby zostać członkiem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, należy zapisać się w najbliższym Oddziale lub Kole.

Z

Dane kontaktowe do Oddziałów Wojewódzkich i Rejonowych znajdują się w zakładce O Stowarzyszeniu – Oddziały.

Z

Dane kontaktowe do Kół podległych pod Oddziały Wojewódzkie i Rejonowe można uzyskać albo bezpośrednio w Oddziałach, albo w Zarządzie Głównym.

Z

Przystępując do Stowarzyszenia w konkretnym Oddziale lub Kole wypełnia się deklarację członkowską i otrzymuje się legitymację członkowską.

Z

Pobierana jest składka członkowska w wysokości 2 zł miesięcznie. Można ją opłacić za dowolny okres, np. za miesiąc, kwartał, półrocze lub cały rok.

Z

W Oddziałach i Kołach może też być pobierane wpisowe w wysokości ustalonej uchwałą zarządu.

Z

Zakres podejmowanych aktywności i działań może różnić się pomiędzy poszczególnymi jednostkami terenowymi, dlatego należy pytać o tę kwestię bezpośrednio w Oddziale lub Kole, do którego planuje się zapisać.

Skip to content