Dokumenty

k

Deklaracja członkowska

k

Skrócony protokół z zebrania założycielskiego Koła PSD

k

Skrócony protokół z Walnego Zebrania Członków Koła

k

Skrócony protokół z Walnego Zebrania Delegatów Oddziału Wojewódzkiego/Rejonowego/Branżowego

k

Regulamin wręczenia sztandaru

k

Regulamin nadania srebrnej odznaki „Za Zasługi dla PSD”

k

Regulamin nadania złotej odznaki „Za Zasługi dla PSD”

k

Wniosek o nadanie srebrnej i złotej odznaki „Za Zasługi dla PSD”

k

Regulamin przyznania medalu „Za Zwycięstwo nad Cukrzycą”

k

Wniosek o przyznanie medalu „Za zwycięstwo nad Cukrzycą”

k

Regulamin nadania odznaki "Złote serce"

k

Regulamin nadania odznaki "Ambasador Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków"

k

Wniosek o nadanie odznaki "Złotek Serce" oraz "Ambasador Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków"

k

Komisja Rewizyjna – regulamin

k

Sąd Koleżeński – regulamin

k

Informacje statystyczne

Skip to content