Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa

22 668 47 19

sekretariat@diabetyk.org.pl

Punkty pomocy dla osób z cukrzycą z Ukrainy
Пункти допомоги людям з цукровим діабетом з України

  1. Start
  2. /
  3. Aktualności

Aktualności

Wahania poziomu glukozy

Wahania poziomu glukozy

Nieprawidłowe stosowanie igieł może mieć duży wpływ na wyrównanie cukrzycy. Zbyt głębokie wstrzyknięcie insuliny grozi podaniem domięśniowym, a zbyt płytkie śródskórnym. W obu przypadkach konsekwencjami jest nieprzewidywalna szybkość wchłaniania insuliny, a przez to znaczne wahania poziomu glukozy

Małe Granty w PSD

Małe Granty w PSD

Po raz pierwszy w tym roku, decyzją Zarządu Głównego PSD, zostały przyznane środki w ramach konkursu o Małe Granty Oddziałom i Kołom PSD

Zmiany w refundacji wyrobów medycznych. Ekspert: jedno opakowanie pasków do glukometru na pół roku to za mało

Zmiany w refundacji wyrobów medycznych. Ekspert: jedno opakowanie pasków do glukometru na pół roku to za mało

Do 8 sierpnia wydłużony został termin konsultacji projektu rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Jak napisano w jego uzasadnieniu nowe regulacje mają zwiększyć dostępność pacjentów do wyrobów medycznych oraz uszczegółowić przepisy, tak aby wyeliminować problemy interpretacyjne. Dla diabetyków część proponowanych zmian w rozporządzeniu jest korzystna, jednak inne budzą zastrzeżenia

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy

W ostatnich latach opieka nad pacjentem diabetologicznym w Polsce znacząco się poprawiła. Jednocześnie nie wolno stracić z oczu tego, co wciąż pozostaje istotnym wyzwaniem – ograniczone kryteria refundacyjne dla niektórych terapii, leczenie stopy cukrzycowej, czy też efektywne wykorzystanie środków z opłaty cukrowej. To główne wnioski z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy, które odbyło się dnia 3 sierpnia br.

Skip to content