Informacje o programie KiDS

Program KiDS na rzecz dzieci z cukrzycą został opracowany przez Sanofi we współpracy z Międzynarodową Federacją Diabetologiczną oraz Międzynarodowym Towarzystwem na rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą (International Society for Paediatric and Adolescent Diabetes, ISPAD).

Projekt jest prowadzony w Polsce, na Węgrzech, Brazylii, Egipcie, w Indiach, Japonii, Pakistanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Polska jest pierwszym krajem europejskim, w którym inicjatywa została wdrożona.

KIDS ma na celu stworzenie w szkołach środowiska, które jest bezpieczne i wspiera dzieci z cukrzycą typu 1. Jednocześnie, w ramach projektu, podejmowane są działania edukacyjne pokazujące korzyści ze zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej wśród dzieci w wieku szkolnym, w ramach prewencji cukrzycy typu 2, co jest szczególnie istotne w obliczu epidemii nadwagi oraz otyłości w naszym społeczeństwie.

Do tej pory projekt został przeprowadzony na Podkarpaciu, Podlasiu i Pomorzu.

‘KIDS – Kids and Diabetes in Schools’ – Informacja dla Oddziałów i Kół terenowych PSD

Celem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków jest kontynuacja prac nad wdrażaniem projektu KIDS w innych regionach Polski, przy aktywnym zaangażowaniu regionalnych Oddziałów i Kół PSD.

Projekt polega na przygotowaniu nauczycieli klas 2, 3 i 4 szkół podstawowych w danym regionie z zagadnień diabetologicznych, którzy następnie będą przekazywać uczniom informacje związane z cukrzycą i wskazywać gdzie są dostępne materiały edukacyjne dla uczniów i rodziców.

Projekt „Kids and Diabetes in Schools”, realizowany w Polsce na Podkarpaciu, został wyróżniony nagrodą Health Collaboration Award w ramach konkursu organizowanego przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA). Inicjatywa „Kids and Diabetes in Schools” (KiDS) została uznana za najbardziej innowacyjny program w kategorii zapobiegania cukrzycy typu 2 i budowania świadomości społecznej.

Do edukacji w szkołach wykorzystywane są materiały Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej (IDF) .

ABY PRZYSTĄPIĆ DO REALIZACJI PROJEKTU KIDS W SWOIM REGIONIE NALEŻY:

1. Zgłosić chęć zorganizowania projektu KIDS do Biura Zarządu Głównego PSD w Warszawie (tel. 22 668 47 19, mail: sekretariat@diabetyk.org.pl).
2. Zaprosić do partnerstwa w projekcie lokalnych interesariuszy, np.: Kuratorium Oświaty, SANEPID, Wojewodę, Marszałka, etc. zależnie od możliwości (możliwa pomoc Zarządu Głównego PSD w przygotowaniu pism i wniosków o patronaty).
3. Przygotować listę szkół podstawowych, w których jest co najmniej jedno dziecko z cukrzycą typu 1 wraz z danymi kontaktowymi.
4. Zorganizować miejsce szkolenia dla nauczycieli np. sala konferencyjna w urzędzie, który jest partnerem projektu, inne miejsce, w którym dostępne jest podstawowe zaplecze konferencyjne (sala z krzesłami, rzutnik, ekran, komputer, mikrofon).
5. Ustalić termin szkolenia i przygotować zaproszenia do szkół oraz uzyskać potwierdzenie obecności nauczycieli na szkoleniu (czas szkolenia powinien wynieść do 3 godzin z przerwą).
6. Zorganizować prelegentów na spotkanie i omówić z nimi zakres wykładów:

       • Lekarz diabetolog:
          – Cukrzyca u dzieci i młodzieży (epidemiologia, przyczyny, leczenie cukrzycy typu 1, życie z chorobą).
       • Edukator ds. diabetologii:
          – Pomoc dzieciom z cukrzycą – aspekty praktyczne.
          – Zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna w prewencji nadwagi, otyłości i cukrzycy typu 2.
       • Prezes lokalnego Oddziału / Koła PSD:
          – Jak powinna przebiegać lekcja KIDS (scenariusz i prezentacja do wykorzystania przez nauczyciela).
          – Materiały edukacyjne KIDS dla dzieci, rodziców i nauczycieli – prezentacja.
      • Przekazać certyfikaty KIDS każdemu nauczycielowi, który wziął udział w szkoleniu (wzór dostępny w Zarządzie Głównym    PSD).
      • Przekazać certyfikat KIDS dyrektorom szkół, które wzięły udział w projekcie.
      • Przekazać podsumowanie projektu KIDS do Zarządu Głównego PSD.

 

Poniżej znajdą Państwo różne linki dotyczące projektu KIDS:

Film edukacyjny przygotowany przez PSD do przeprowadzenia lekcji KIDS w szkole

Materiały edukacyjne w pliku pdf dla dzieci, rodziców i nauczycieli

Bezpośredni link do materiałów na stronie IDF

Certyfikat udziału w szkoleniu KIDS – Dzieci i Cukrzyca w Szkołach

Podsumowanie działań projektu KIDS

 

Film, który nagrano podczas prowadzenia projektu KIDS w  szkołach rzeszowskich:

W dniu 19 marca 2019 roku w Białymstoku odbyło się szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych z Podlasia na temat cukrzycy typu 1 i profilaktyki cukrzycy typu 2, w ramach projektu „KiDS – Dzieci i Cukrzyca w Szkołach”. Poniżej link do relacji z tego wydarzenia:

Relacja ze szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych na Podlasiu

Relacja z konkursu plastycznego pt.„Jak mogę pomóc koleżance lub koledze z cukrzycą typu 1?”, który odbył się w Białymstoku, zorganizowanego przez Podlaski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. W konkursie wzięli udział przedstawiciele szkół podstawowych z woj. podlaskiego, którzy uczestniczyli w szkoleniu w ramach projektu KIDS.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content