„III Forum Liderów Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Edukator diabetologiczny.’’ odbyło się w dniach 26-27 kwietnia 2022r. w Warszawie. Uczestnicy tegorocznej edycji zdobywali i pogłębiali wiedzę z zakresu edukacji diabetologicznej. Udział w szkoleniu wzięło ok. 200 liderów Oddziałów i Kół PSD z całej Polski. Wykłady prowadzone były przez znamienitych ekspertów, a wydarzenie odbyło się pod Patronatem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Edukacja pacjentów w trosce o ich zdrowie

Jako Polskie Stowarzyszenie Diabetyków jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że możemy działać na rzecz pacjentów. Bardzo nas cieszy, że nasi regionalni liderzy chcą poszerzać swoją wiedzę i przybyli tak licznie na III Forum Liderów. Uczestnicy mieli okazję zdobyć solidną dawkę wiedzy z zakresu leczenia cukrzycy – mówi Anna Śliwińska, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Wykłady obejmowały taką tematykę jak: usystematyzowanie kluczowych informacji o cukrzycy, dietetyka i zdrowy styl życia, zapobieganie powikłaniom, nowoczesne terapie i technologie w cukrzycy. Uczestnicy po każdym wykładzie sprawdzali swoją wiedzę wypełniając testy, a na zakończenie otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia.

Dzięki temu, że szkolimy diabetyków, pacjenci nabywają wiedzę z zakresu swojej choroby. Bez względu na to, od jak dawna chorują, chcą się edukować, ponieważ rozwój medycyny i możliwości terapeutycznych jest ciągły, a wiedza pacjenta wymaga aktualizowania. To bardzo ważne, żeby szkolić pacjentów diabetologicznych, bo to od pacjenta w dużej mierze zależy jaki będzie przebieg tej choroby. Odpowiednie leczenie i samokontrola, a także dobra współpraca z zespołem terapeutycznym chroni przed groźnymi dla pacjenta powikłaniami. A edukacja i współpraca pacjenta z zespołem terapeutycznym to podstawa optymalnego leczenia osób z cukrzycą .– mówi profesor Grzegorz Dzida, diabetolog z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Partnerem strategicznym III Forum Liderów PSD była firma Novo Nordisk. Partnerami wydarzenia byli: Abbott, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Medtronic oraz Progilkemia. Bardzo dziękujemy naszym partnerom, bez których realizacja tego szkolenia byłaby całkowicie niemożliwa.

Realizatorem wydarzenia był Instytut LB Medical, który zajmuje się m.in. projektami diabetologicznymi.

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content