W dniu 1 maja 2023 roku Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Koła w Trzemesznie brał udział w tzw. Dniach Trzemeszna organizowanych podczas Majówki przez Gminę Trzemeszno, Dom Kultury w Trzemesznie oraz Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Od godz. 16.00 w Parku “Baba” w Trzemesznie odbywał się festyn rodzinny, w organizację którego włączyło się wiele organizacji pozarządowych działających na terenie miasta i gminy Trzemeszno. Również nie mogło zabraknąć PSD Koła z Trzemeszna.  Koło PSD przygotowało swoje stoisko diabetologiczne, na którym dokonywano pomiaru cukru, udzielano porad dot. życia z cukrzycą oraz zapobiegania tej chorobie, propagowano zdrowy styl życia, a także rozpowszechniano ulotki dot. walki z cukrzycą. Stoisko diabetologiczne cieszyło się dużym zainteresowaniem, co sugeruje, iż akcje takie są bardzo potrzebne.

Maria Głowacka
Prezes Koła PSD w Trzemesznie

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content