Od 12 grudnia będzie w Polsce dostępna nowa generacja sensorów do monitorowania glikemii FreeStyle Libre 2. Od 1 stycznia będą one refundowane dla wszystkich pacjentów leczonych metodą intensywnej insulinoterapii oraz dla osób niedowidzących i kobiet w ciąży i połogu z cukrzycą, które wymagają insulinoterapii przynajmniej w jednej dawce dziennie. Tym samym Polska plasuje się wśród krajów, w których nowoczesne technologie wspierają szeroką grupę osób dotkniętych cukrzycą, co może w znaczący sposób poprawić efektywność terapii i ograniczyć ryzyko powikłań w przyszłości. Zmiany te – bardzo wyczekiwane przez osoby z cukrzycą – są wynikiem intensywnej współpracy środowiska medycznego, organizacji pacjentów i decydentów.

Grono ekspertów spotkało się 1 grudnia w Warszawie podczas wydarzenia pt. „Śniadanie prasowe z widokiem na przełomowe zmiany w opiece nad pacjentem z cukrzycą, poświęcone wejściu na polski rynek nowej generacji sensorów do monitorowania glikemii FreeStyle Libre 2”.

W roli prelegentów wystąpili: prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec, prof. dr hab. n. med. Marek Rękas, dr n. o zdr. Beata Stepanow – Prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej, Anna Śliwińska – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Elżbieta Oleksiak i Hanna Wysocka z Polskiego Związku Niewidomych oraz Jerzy Magiera – redaktor portalu mojacukrzyca.org.

Spotkanie poprowadził prof. Leszek Czupryniak wraz z Marcinem Zbigniewem Wojciechem, artystą satyrykiem, który jest również osobą chorującą na cukrzycę.

Eksperci podsumowali co dobrego wydarzyło się w ostatnim czasie dla osób z cukrzycą, jakie zmiany czekają nas od nowego roku oraz którzy pacjenci na tych zmianach skorzystają. Wszyscy zgodnie przyznali, że rok 2022 przyniósł wiele pozytywnych decyzji odnośnie dostępności do terapii stosowanych w leczeniu cukrzycy, a poszerzenie dostępu do refundacji systemów monitorowania glikemii to znakomite otwarcie 2023 roku.

Cieszę się bardzo, że nasze wieloletnie usilne starania przynoszą efekty – powiedziała Anna Śliwińska. Nasze argumenty są słyszane i rozumiane przez Ministerstwo Zdrowia, w szczególności pana wiceministra Macieja Miłkowskiego, stąd kolejne grupy osób z cukrzycą będą mogły korzystać z refundowanych systemów monitorowania glikemii. To istotnie podnosi szanse na lepsze i dłuższe życie z cukrzycą bez powikłań.

Spotkanie objęły patronatami Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Polski Związek Niewidomych, Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej oraz portal mojacukrzyca.org.

Nowa generacja sensorów

System FreeStyle Libre znany jest na rynku polskim od ponad 5 lat. Dzięki swej prostocie, funkcjonalności i niezawodności zyskał uznanie zarówno osób chorych na cukrzycę, ale też szerokiego grona specjalistów i to nie tylko diabetologów.

Nowa generacja sensorów FreeStyle Libre 2 jest wyposażona w alarm dźwiękowy, umożliwiający automatyczne alarmowanie o niskim lub wysokim poziomie glikemii bezpośrednio w telefonie, ograniczając konieczność skanowania. Podnosi to poczucie bezpieczeństwa i komfort osób chorych. Jest szczególnie wartościowe dla osób niewidomych i niedowidzących.

System monitorowania glikemii typu flash FreeStyle Libre 2 z nową funkcjonalnością obejmuje alarmy w czasie rzeczywistym:

  • Alarm niskiego poziomu glukozy – alarm powiadamia pacjenta, gdy poziom glukozy spadnie poniżej ustawionego poziomu
  • Alarm wysokiego poziomu glukozy – alarm powiadamia pacjenta, gdy poziom glukozy wzrośnie powyżej ustawionego poziomu
  • Alarm utraty sygnału – alarm powiadamia pacjenta, gdy ustawione alarmy glukozy nie będą dostępne, ponieważ czujnik utracił łączność (Bluetooth) z czytnikiem na 20 minut

Alarmy są dostępne w czytniku FreeStyle Libre 2 i aplikacji FreeStyle LibreLink. Pacjent będzie mógł wyłączyć dźwięk alarmu w razie potrzeby i korzystać jedynie z trybu wibracji. Wówczas, w trybie wibracji czytnik powiadomi pacjenta o niskim czy wysokim poziomie glukozy lub alarmie utraty sygnału poprzez wibracje.

Którzy pacjenci otrzymają refundację?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023. Wskazania refundacyjne dla systemu monitorowania glikemii FGM (FreeStyle Libre) zostały rozszerzone na nowe grupy pacjentów:

  • kobiety w ciąży i połogu z cukrzycą, które wymagają insulinoterapii;
  • osoby niewidome z cukrzycą, leczone insuliną;
  • osoby powyżej 18. r. ż. z cukrzycą, wymagające intensywnej insulinoterapii (do najmniej 3 wstrzyknięcia insuliny dziennie).

Rocznie pacjent będzie mógł otrzymać refundację 26 sensorów.

Kto będzie mógł wypisać refundowany sensor?

Poza diabetologami, endokrynologami i pediatrami, którzy uprawnieni byli do przepisywania sensorów, od stycznia możliwość przepisywania sensorów zostanie rozszerzona na nową grupę lekarzy specjalistów z zakresu: kardiologii, geriatrii, położnictwa i ginekologii, perinatologii oraz lekarzy rodzinnych. Kontynuacja zlecenia będzie możliwa przez pielęgniarkę lub położną, zatrudnioną w poradni lub na oddziale diabetologii. To bardzo wielkie ułatwienie dla pacjentów w sytuacji, gdy na wizytę do diabetologa trzeba czasami czekać miesiącami.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content