Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa

22 668 47 19

sekretariat@diabetyk.org.pl

Przekaż swój 1,5% naszej organizacji. Prosto. Szybko. Za darmo.

  1. Start
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Wydarzenia i relacje
  6. /
  7. Obchody Światowego Dnia Cukrzycy...

Dnia 30 listopada w Sejmie RP odbyły się obchody Światowego Dnia Cukrzycy pod hasłem „Edukacja chroni nasze jutro”. Wszyscy chętni parlamentarzyści, pracownicy Sejmu oraz goście mogli skorzystać z bezpłatnych badań poziomu glukozy we krwi oraz pomiaru ciśnienia tętniczego.

W dniu obchodów Światowego Dnia Cukrzycy oprócz akcji badań odbyła się także konferencja prasowa oraz posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy z udziałem wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego, parlamentarzystów, przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia, ekspertów, lekarzy oraz licznego grona przedstawicieli organizacji pacjentów, w tym Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Wszyscy zgromadzeni eksperci zgodnie podkreślali rolę edukacji i zaznaczali, że prawidłowa edukacja chroni nasze społeczeństwo przed konsekwencjami cukrzycy i jest podstawowym narzędziem w procesie leczenia cukrzycy.

Minister Maciej Miłkowski podkreślił ważną rolę organizacji pacjentów w systemie, a także podziękował za dobrą komunikację i współpracę pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a organizacjami. „Stowarzyszenia wyręczają w pewnym zakresie organy państwa w kształceniu, edukowaniu pacjentów. My jako Ministerstwo Zdrowia współpracujemy z organizacjami pacjentów, które są zespołem specjalistów i służą nam wiedzą i wsparciem, na temat tego co możemy zrobić, dokąd zmierzamy. Cieszę się, że stowarzyszenia działają tak licznie i prężnie”. Minister zaznaczył, że bardzo się cieszy, że do tej pory dzieci i młodzież miały dostęp do nowoczesnego leczenia i monitorowania cukrzycy, a teraz zyskają go również dorośli z cukrzycą. Minister podkreślił osiągnięcia oraz zmiany, które właśnie wchodzą w życie, mówił także, że leczenie i zapobieganie cukrzycy jest traktowane jako inwestycja. Minister Miłkowski zaznaczył: „Mamy epidemię cukrzycy, pacjentów nie będzie mniej. To nasza inwestycja, zaopiekowanie się pacjentami i przede wszystkim zapobieganie powikłaniom. Przed nami jeszcze wiele pracy w zakresie zapobiegania i leczenia stopy cukrzycowej”. Ponadto minister nawiązał do tematu przewodniego posiedzenia, że edukacja to też jest leczenie, a diabetologia jest tego dobrym przykładem, ponieważ osoby, które dysponują wiedzą, mają dużo mniej powikłań: „Są duże oczekiwania by wzmacniać tę edukację. Mamy systemy do ciągłego monitorowania glikemii, ale jest także potrzeba edukacji w ich obsłudze. Nowe technologie wymagają edukowania pacjenta” – dodał minister.

Prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz pogratulowała organizatorom obchodów Światowego Dnia Cukrzycy w Sejmie oraz ministrowi za wsparcie i wszystkie dotychczasowe działania na rzecz osób z cukrzycą: „Dziękuję ministrowi Miłkowskiemu, który zawsze towarzyszy nam w wydarzeniach związanych z cukrzycą. Pan minister po prostu z nami jest i wypowiada się ekspercko, chociaż nie jest lekarzem. Wielkie podziękowanie za bycie z nami, wpieranie i wskazywanie obszarów do dalszych działań”. Prof. Zozulińska-Ziółkiewicz podkreśliła myśl przewodnią spotkania „Edukacja chroni nasze jutro”. Zaznaczyła, że dobra edukacja chroni nasze społeczeństwo przed konsekwencjami cukrzycy i jest podstawowym narzędziem w procesie leczenia cukrzycy. „Nie działamy sami w pojedynkę, mamy poczucie, że jesteśmy zespołem razem z pielęgniarkami, edukatorami, psychologami, lekarzami innych specjalności. Współdziałamy razem żeby przygotować pacjenta do życia z cukrzycą. To jest ciągły proces edukacji. Wyzwaniem jest takie, żeby to wszystko. co eksponujemy w zaleceniach, znalazło wymiar rzeczywisty. U dzieci to działa dobrze, ale u dorosłych pacjentów to jest bardziej rozproszone i zindywidualizowane. Brakuje ustandaryzowania postępowania” – dodała prof. Zozulińska-Ziółkiewicz.

Dr Beata Stepanow, prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej zaznaczyła jak duży jest potencjał wśród pielęgniarek i edukatorów diabetologicznych: „Gratuluję pomysłu opieki koordynowanej, w której pojawiła się porada pielęgniarska. Mamy w tej chwili do czynienia z ogromnym zainteresowaniem pielęgniarek w zakresie szkolenia w tym temacie. Pielęgniarki bardzo intensywnie pracują, to już się dzieje. Dla nas jest bardzo ważne aby przygotować narzędzia do udzielania tej porady pacjentom. Niezbędne jest przygotowanie gotowego, ustandaryzowanego programu, z którego będą mogły korzystać pielęgniarki”.

Jak ważna jest rola edukacji pacjentów tłumaczyła Anna Śliwińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków: „Edukacja dorosłych pacjentów jest na dużo słabszym poziomie niż edukacja dzieci. Wielu pacjentów wskazuje, że są pozostawieni sami sobie po diagnozie. Zdarza się tak, że pacjenci słyszą diagnozę i nie dowiadują się niczego więcej o cukrzycy. Jest jakiś procent pacjentów, którzy sami się edukują, szukają podręczników lub informacji w internecie, w stowarzyszeniach, ale to jest niewielka grupa osób. W Polskim Stowarzyszeniu Diabetyków obserwujemy zaniedbania u pacjentów po diagnozie. Pacjenci nie są wyposażeni w glukometry, nie wiedzą co z nimi robić. Zdarza się, że dostają receptę na insulinę, ale nie dostają penów, nie wiedzą jak ją stosować. Edukacja jest konieczna!” Anna Śliwińska zaznaczyła także, że pacjenci bardzo polegają na personelu medycznym, zwłaszcza osoby starsze, które potrzebują aby poświęcić im więcej czasu, wytłumaczyć, pokazać wszystko. Co istotne, prezes Anna Śliwińska wskazała, że Polskie Stowarzyszenie Diabetyków wnioskuje już od ponad 40 lat, czyli od momentu założenia organizacji, a był to jeden z postulatów założycielskich, o edukację diabetologiczną. „Leczenie cukrzycy zmienia się, idzie do przodu i ta edukacja w zakresie nowych technologii jest potrzebna. 95% decyzji terapeutycznych podejmuje sam pacjent każdego dnia. Jeśli nie będzie on miał odpowiedniej edukacji, leczenie nie będzie pełne. Pozostaje pytanie, skąd na to wszystko brać pieniądze? Jak finansować te programy? Nasuwa się myśl o opłacie cukrowej, że właśnie z niej można by sfinansować edukację diabetologiczną”.

Z punktu widzenia kardiologicznego, prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski zaznaczył, że w Polsce szacuje się, że 13 mln ludzi ma nadciśnienie tętnicze, a 3 mln osób ma cukrzycę. Natomiast istnieje grupa osób, które mają te choroby, ale są niezdiagnozowane: „Problemem jest dotarcie do tych osób, którym wydaje się, że są zdrowe i nie mają potrzeby kontaktu ze służbą zdrowia, a szkody zdrowotne są już u nich bardzo duże. Konieczna jest edukacja na temat leczenia cukrzycy i nadciśnienia tętniczego – to jest podstawa. Wydaje się to oczywiste, ale wcale tak nie jest. Kontrola skuteczności leczenia jest u nas niedoskonała. Wspaniale, ze rozwijają się nowe technologie, że są systemy do ciągłego monitorowania glikemii”.

Na zakończenie posiedzenia, prof. Zozulińska-Ziółkiewicz podsumowała: „Edukacja to nie tylko sama wiedza przekazywana z ust do ust. Potrzebna jest także motywacja, nie tylko co do zasad zdrowego stylu życia, ale także do przestrzegania zaleceń terapeutycznych” Profesor Zozulińska-Ziółkiewicz podkreśliła, że ciągłe monitorowanie glikemii to doskonały przykład edukacyjnego wpływu na pacjentów: „Tutaj dysponujemy naukowymi dowodami, że pacjenci, którzy przestawiają się z używania glukometru na systemy monitorowania glikemii, uczą się podejmowania właściwych decyzji terapeutycznych. Pacjenci bardzo sobie to chwalą. Dzięki Pani Annie Śliwińskiej i Pani Beacie Stepanow, mamy tak kompleksowo obchodzony Światowy Dzień Cukrzycy w polskim Parlamencie, za co serdecznie dziękuję!”

Badania i konsultacje przeprowadzone w Sejmie cieszyły się ogromnym powodzeniem. Przebadanych zostało 245 osób, 19 osób miało nieprawidłowe poziomy glukozy we krwi.

Transmisję z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy można obejrzeć tutaj:
iTV Sejm – transmisje – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content