• Opieka koordynowana oznacza, że w POZ obowiązuje znacznie szerszy pakiet badań, a leczenie najczęstszych chorób przewlekłych odbywa się już u lekarza rodzinnego
 • Oprócz tego pacjenci mogą liczyć na konsultacje z dietetykiem oraz edukację w kierunku radzenia sobie z chorobą przewlekłą
 • NFZ przypomina, że opieka koordynowana w POZ pozwala na znacznie szybsze i skuteczniejsze diagnozowanie oraz ułatwia dostęp do lekarzy specjalistów
 • Według stanu na 30 maja 2023 roku opieką koordynowaną objęto już blisko 7,8 mln osób w kraju

W przychodniach nowe zasady i badania

NFZ podkreśla, że opieka koordynowana poszerza możliwości diagnostyczne i leczenie najczęstszych chorób przewlekłych już u swojego lekarza rodzinnego. Lekarz POZ może zlecić pacjentom badania – w sytuacjach medycznie uzasadnionych – które do tej pory były zarezerwowane dla lekarza specjalisty.

Wprowadzenie opieki koordynowanej w konkretnej przychodni jest dobrowolne, o czym przypomina Fundusz. Przychodnie od 1 października 2022 roku występują do oddziałów wojewódzkich NFZ z wnioskiem o rozszerzenie umowy o usługi związane z opieką koordynowaną.

Co ważne, leczenie jest oparte na Indywidualnym Planie Opieki Medycznej (IPOM) i uwzględnia wykonywanie badań oraz konsultacje między lekarzem POZ a lekarzem specjalistą i dodatkowe konsultacje m.in. z dietetykiem.

Zgodnie z zasadami opieka koordynowana jest dla pacjentów ze schorzeniami z zakresu:

 • kardiologii,
 • diabetologii,
 • chorób płuc,
 • endokrynologii.

Pacjenci ze zdiagnozowanymi chorobami w wymienionych dziedzinach otrzymają od lekarza rodzinnego kompleksową poradę oraz indywidualny plan leczenia.

Więcej badań w przychodniach POZ

NFZ wyjaśnia także, co pacjenci zyskują dzięki wprowadzeniu opieki koordynowanej:

 • wygodę – więcej wizyt, badań i konsultacji w jednym miejscu,
 • czas – wizyty, badania i konsultacje umawia koordynator,
 • bezpieczeństwo – koordynator czuwa nad sprawną realizacją planu leczenia,
 • dostępność – szerszy zakres badań diagnostycznych i dostęp do specjalistów,
 • wiedzę – porady dietetyczne i edukacyjne z zakresu profilaktyki choroby.

Dzięki wprowadzeniu opieki koordynowanej w POZ pacjent może być kierowany na zdecydowanie większą liczbę badań diagnostycznych przez lekarza rodzinnego. Chodzi m.in. o:

 • pakiet badań tarczycowych: antyTPO, antyTSHR, antyTG,
 • EKG wysiłkowe,
 • Holter EKG (24, 48, 72 godz.),
 • USG Doppler naczyń kończyn dolnych,
 • ECHO serca – do tej pory na te badania kierował lekarz specjalista.

Co więcej, lekarz POZ może zlecić pacjentowi (w sytuacji medycznie uzasadnionej) konsultacje z dietetykiem czy też konsultacje z lekarzem specjalistą z zakresu diabetologii, endokrynologii, kardiologii, pulmonologii lub alergologii.

Lekarz rodzinny konsultuje pacjenta ze specjalistą

Nowością zaproponowaną w ramach opieki koordynowanej jest możliwość konsultowania stanu zdrowia pacjenta przez lekarza rodzinnego z lekarzem specjalistą. Mogą one być prowadzone także online.

Choć koordynator opieki w POZ po raz pierwszy pojawił się w październiku 2021 roku, to wówczas jego zadania skupiały się na działaniach profilaktycznych. Opieka koordynowana wzmacnia rolę koordynatora, który dba, chociażby o lepszą komunikację na linii lekarz – pacjent:

 • szczegółowo informuje pacjenta o kolejnych etapach leczenia,
 • współpracuje z osobami, które udzielają świadczeń medycznych w ramach opieki koordynowanej.

Zadania koordynatora często realizuje personel, który już pracuje w poradni.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content