Jakie są bariery w dostępie do nowoczesnych leków? Jak to zrobić, by korzystając z ograniczonych zasobów zwiększyć dostęp do innowacyjnych terapii dla jak najszerszej grupy pacjentów? O tym dyskutowali eksperci podczas debaty „Game-changer i co dalej? Dostępność terapii, które definiują postęp w medycynie” zorganizowanej w ramach kongresu Szczyt Zdrowie w Warszawie dnia 13.06.

Zgromadzeni na sali paneliści na przykładzie „game-changerów”, czyli leków „zmieniających reguły gry”: nowoczesnego leczenia biologicznego stosowanego u pacjentów z polipami nosa oraz flozyn  – wielodyscyplinarnej grupy leków o udowodnionej skuteczności w leczeniu cukrzycy, przewlekłej choroby nerek i niewydolności serca, debatowali o tym jakie zmiany systemowe wprowadzić, by możliwe było pełniejsze niż obecnie wykorzystanie przez pacjentów dobrodziejstw współczesnej medycyny.

W debacie wzięła udział Prezes Zarządu Głównego PSD Anna Śliwińska, która odniosła się w szczególności do trudnej sytuacji polskich seniorów – osób w dużym stopniu obarczonych wielochorobowością i dla których zakup leków, ze względu na ograniczone możliwości finansowe, często jest barierą nie do pokonania. Odnosząc się do wystosowanego w kwietniu br. apelu do Ministerstwa Zdrowia o dodanie flozyn do listy bezpłatnych leków dla seniorów podkreśliła, że flozyny znakomicie sprawdzają się w leczeniu cukrzycy, niewydolności serca i przewlekłej choroby nerek, redukując powikłania, hospitalizacje i śmiertelność wśród pacjentów. Po raz kolejny poprosiła obecnego wśród panelistów przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia o włączenie flozyn na listę bezpłatnych leków dla seniorów.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content