Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w spawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Projekt zawiera kilka istotnych zmian dla osób z cukrzycą:

– systemy monitorowania glikemii FGM otrzymują poszerzone wskazania do refundacji o kobiety z cukrzycą ciążową i w połogu niestosujące insuliny (czyli refundacja ma przysługiwać wszystkim ciężarnym z cukrzycą, bez względu na formę leczenia);
– obniżono odpłatność za systemy monitorowania glikemii FGM dla osób niewidomych z 30% do 20%;
– dla systemów FGM oraz CGM-RT dodano wskazanie refundacyjne glikogenoza i hiperinsulinizm;
– dla systemów CGM-RT dodano warunek, że muszą one pozwalać na dawkowanie insuliny na podstawie odczytu – sensory niemające takiej właściwości mają nie być refundowane;
– dla systemów CGM-RT usunięto konieczność stosowanie terapii pompą insulinową aby móc korzystać z refundacji, czyli osoby poniżej 26. roku życia będą mogły korzystać z refundacji niezależnie od stosowanej terapii;
– dodano możliwość wystawiania zleceń na systemy FGM oraz CGM-RT przez lekarzy chorób wewnętrznych;
– wprowadzono również dodatkowe refundacje dotyczące osprzętu do pomp insulinowych: refundowanych będzie do 10 zbiorników na insulinę miesięcznie (zamiast dotychczasowych 5) oraz dodano refundację zestawów infuzyjnych działających nie mniej niż 7 dni (czyli uwzględniono rekomendowane okresy użytkowania oraz nowe wyroby na rynku);
– zmianie ulegną dotychczas stosowane kody wyrobów medycznych, np. P.135 zmiana na R.03.01, P 137 na R.05.01 itd.

Mimo że projekt nie mówi nic na temat liczby refundowanych pasków przy stosowaniu systemu FGM, Ministerstwo Zdrowia wydało sprostowanie o treści: “W projekcie brakuje fragmentu odnoszącego się do monitorowania zużycia pasków: kolejne zlecenie może zostać wystawione, jeżeli pacjent korzystał z refundacji na paski do oznaczania glukozy we krwi średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 50 sztuk w okresie poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia. Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Zdrowia nie planuje odstąpić od monitorowania zużycia pasków. Z wyrazami szacunku z upoważnienia Ministra Zdrowia Maciej Miłkowski Podsekretarz Stanu”.

– z innego typu zmian, projekt zakłada dodanie wkładek ortopedycznych na zamówienie wraz z badaniem rozmieszczenia nacisków na podeszwowej stronie stóp, co ma służyć profilaktyce pierwotnego lub wtórnego owrzodzenia u pacjentów z cukrzycą i zespołem stopy cukrzycowej.

Projekt podlegać będzie teraz konsultacjom przez 15 dni, natomiast ze względu na zakres zmian nowelizacja powinna wejść w życie od 1.01.2024 r., co pozwoli na dostosowanie systemów informatycznych NFZ.

Link do treści projektu:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12373913

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content