Dnia 20.06 br. w Sejmie odbyła się konferencja dotycząca profilaktyki i leczenia pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej. Podczas wydarzenia przedstawiono opinie lekarzy diabetologów, podologów oraz pacjentów cierpiących na zespół stopy cukrzycowej, dotyczące obecnego postępowania w procesie leczenia tego powikłania cukrzycy.
Wiele miejsca poświęcono dyskusji nad możliwością wprowadzenia skutecznych zmian w tym zakresie, przede wszystkim poprawy dostępu do specjalistów i refundowanego leczenia, zwiększenia liczby ośrodków leczących zespól stopy cukrzycowej oraz zlikwidowania nieopłacalności leczenia. Bardzo ważnym jest również poprawa profilaktyki.
Na zakończenie posiedzenia została podpisana “Deklaracja w sprawie opieki nad pacjentami z zespołem stopy cukrzycowej”.
Organizatorem konferencji była Koalicja Polska.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content