Minister Zdrowia podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Projekt rozporządzenia ukazał się w lipcu br., teraz po konsultacjach i korektach zostaje opublikowany w ostatecznej formie.

 

Wprowadzono następujące zmiany w odniesieniu do pacjentów z cukrzycą:

dla systemu FreeStyle Libre:

  • dodano wskazanie cukrzycy ciążowej (bez konieczności stosowania insuliny przez pacjentkę) oraz nowe wskazanie w chorobie rzadkiej: glikogenoza;
  • zmniejszono również odpłatność dla pacjentów niewidomych do 20%.

dla systemów rtCGM:

  • u pacjentów do 26 r.ż. usunięto konieczność stosowania pompy insulinowej;
  • dodano zapis wskazujący, że pomiary systemu muszą być na tyle dokładne, aby umożliwić podejmowanie decyzji o dawkowaniu insuliny. Jednak na mocy przepisów przejściowych zapis ten wejdzie w życie od 1 stycznia 2025, umożliwiając producentom dostosowanie urządzeń.

dla systemów rtCGM oraz Flash:

  • doprecyzowano zapis stanowiący, że do wyliczania limitu pasków nie będzie uwzględniany miesiąc, w którym nastąpiła realizacja pierwszego zlecenia, bez względu na liczbę zrefundowanych sensorów;
  • dodano możliwość wystawiania zlecenia przez lekarza chorób wewnętrznych.

Ponadto nastąpiły zmiany w refundacji osprzętu do pomp insulinowych, uwzględniające rekomendowane okresy użytkowania, jak również nowe wyroby medyczne na rynku.

Zmieniono nazewnictwo i numerację poszczególnych pozycji w rozporządzeniu.

Zmiany będą obowiązywały od 1 stycznia 2024 r.

Dokument dostępny jest pod linkiem:  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12373913/katalog/12986517#12986517

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content