Dla Częstochowskiego Oddziału Miejskiego PSD okres wakacyjny był wypełniony nie tylko wypoczynkiem, ale był też czasem wytężonej pracy na rzecz społeczności Częstochowy i okolic. W ramach projektu „Wygrajmy Zdrowie” inspirowanym przez Ministerstwo Zdrowia odbyliśmy szkolenia pt. „Cukrzyca typu 2”. Szkolenie jest edukacją skierowaną do pacjentów z cukrzycą oraz ich rodzin i opiekunów mające na celu ograniczenie powikłań cukrzycy oraz poprawę jakości i długości życia chorych.

Pierwsze szkolenie odbyło się  dniu 12 czerwca 2023 r. dla naszego Stowarzyszenia, drugie w dniu 23 czerwca w Polskim Związku Emerytów i Rencistów Koło Nr 3 w Częstochowie. Następnie odwiedziliśmy PZEiR Koło Nr 10 w Gminnym Ośrodku Kultury w Poczesnej k/ Częstochowy. Czwarte szkolenie przeprowadziliśmy 26 lipca w Centrum Seniora w Częstochowie, piąte i ostatnie odbyło się  również w Częstochowie, 31 sierpnia w siedzibie Fundacji dla Rozwoju.

Szkolenie przeprowadziły pani mgr Elżbieta Krupińska dyplomowana pielęgniarka diabetologiczna – edukator i pani mgr Zuzanna Nowak dietetyk. Obie panie mają długoletnie doświadczenie, dlatego wykłady były bardzo ciekawe i pouczające, bo poparte doświadczeniem i spostrzeżeniami z pracy z chorymi na cukrzycę. Uczestnicy z zaciekawieniem wysłuchali wykładów oraz zadawali pytania na nurtujące ich wątpliwości dotyczące leczenia cukrzycy, powikłań wynikających z cukrzycy, prawidłowych stężeń glukozy we krwi. Dużo pytań pojawiło się dotyczących diety w cukrzycy, sposobie odżywiania oraz kojarzenia białka z węglowodanami i tłuszczami. Słuchacze zgłaszali swoje propozycje zestawiania posiłków, a Pani Zuzanna omawiała ich propozycje, niejednokrotnie prostując złe kojarzenia produktów z sobą. My dla uczestników spotkania przygotowaliśmy przykładowe przekąski z jarzyn i sera na drugie śniadanie lub na towarzyskie spotkanie.

Szkolenia odbywały się w miłej i serdecznej atmosferze, nikomu z uczestników nie spieszyło się do wyjścia, dlatego przeciągnęły się ponad przeznaczony na to czas. Serdecznie wszystkim dziękuję za takie zainteresowanie, mam nadzieję, że szkolenie pogłębiło i poszerzyło wiedzę na temat cukrzycy oraz powikłań cukrzycowych i ich zapobieganiu. W czasie wykładów przeprowadzone zostały dwie ankiety. Pierwsza na początku, by sprawdzić wiedzę na temat cukrzycy wśród uczestników. Druga po zakończeniu szkolenia, by sprawdzić o ile poszerzyła się wiedza słuchaczy po odbytym szkoleniu.

Zbigniew Wawrzyńczak
Prezes Oddziału Miejskiego PSD w Częstochowie 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content