Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa

22 668 47 19

sekretariat@diabetyk.org.pl

Przekaż swój 1,5% naszej organizacji. Prosto. Szybko. Za darmo.

 1. Start
 2. /
 3. Blog
 4. /
 5. Warto wiedzieć
 6. /
 7. UWAGA! Zmiany w refundacji...

Dofinansowanie do aparatów słuchowych zależy od stopnia ubytku słuchu oraz wieku pacjenta. Poniżej kilka podstawowych informacji, które pomogą Ci się zorientować w aktualnej sytuacji, przybliżą zasady oraz wartości dostępnych refundacji.

Refundacja z NFZ

Osoby, które nie ukończyły jeszcze 26 lat, mogą ubiegać się o dofinansowanie, jeżeli ubytek słuchu przekracza średnio 30 dB HL. Tym, którzy mają 26 lat i więcej, prawo do refundacji przysługuje wówczas, gdy ubytek słuchu przekracza średnio 40 dB HL.

Kwota dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia do zakupu aparatów słuchowych była taka sama od 8 lat. Dopiero na początku tego roku wprowadzono zmiany w tym zakresie podnoszące wartość refundacji według następujących kryteriów:

 1. Dla osób do 26 roku życia – refundacja raz na 3 lata
 • aparat słuchowy (wewnątrz i zewnątrzuszny) na przewodnictwo powietrzne – kwota 3 000 zł na każde ucho, w którym niedosłuch przekracza 30dB HL
 • aparat słuchowy na przewodnictwo kostne – kwota 3 000 zł na każde ucho, w którym niedosłuch przekracza 30dB HL
 • indywidualna wkładka douszna – kwota 60 zł, przysługująca w przypadku wymogu jej używania, każdorazowo zgodnie z zaleceniami lekarza
 • dofinansowanie do systemów FM wspomagających słyszenie – kwota 3 850 zł przysługuje w przypadku wad słuchu utrudniających zrozumienie mowy i jest przyznawana raz na 5 lat.
 1. Dla osób po 26 roku życia – refundacja raz na 5 lat
 • aparat słuchowy (wewnątrz i zewnątrzuszny) na przewodnictwo powietrzne – kwota 1 050 zł na każde ucho, w którym niedosłuch przekracza 40dB HL
 • aparat słuchowy na przewodnictwo kostne – kwota 2 100 zł na każde ucho, w którym niedosłuch przekracza 40dB HL
 • indywidualna wkładka douszna – kwota 50 zł
 • w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności zniesiony został limit okresu użytkowania (brak ograniczeń czasowych), zgodnie z zaleceniami lekarza można wykorzystać dofinansowanie w każdym momencie
 • refundacja nie obejmuje systemu wspomagającego słyszenie. 
 1. Dla inwalidów wojennych, wojskowych i osób represjonowanych – refundacja raz na 5 lat
 • aparat słuchowy (wewnątrz i zewnątrzuszny) na przewodnictwo powietrzne – kwota 1 500 zł na każde ucho, w którym niedosłuch przekracza 40dB HL
 • aparat słuchowy na przewodnictwo kostne – kwota 3 000 zł na każde ucho, w którym niedosłuch przekracza 40dB HL
 • indywidualna wkładka douszna – kwota 50 zł
 • refundacja nie obejmuje systemu wspomagającego słyszenie.

6 kroków, jak w prosty sposób uzyskać refundację z NFZ:

Krok 1.

Zbadaj swój słuch, aby sprawdzić czy masz niedosłuch, który kwalifikuje się do dofinansowania! Bezpłatne badanie słuchu możesz wykonać w jednym z oddziałów KIND.

Krok 2.

Udaj się do lekarza pierwszego kontaktu, który wystawi skierowanie do odpowiedniego specjalisty (lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie: laryngologii, audiologii i foniatrii, audiologii, otolaryngologii, otolaryngologii dziecięcej, otorynolaryngologii).

Krok 3.

Umów się do lekarza laryngologa (lub innej wyżej wymienionej specjalizacji). Nie zapomnij zabrać na nią swoich wyników z badania słuchu oraz skierowania od lekarza pierwszego kontaktu.

Krok 4.

Podczas wizyty, lekarz laryngolog (lub innej wyżej wymienionej specjalizacji) wystawi zlecenie (wniosek) na aparat słuchowy, wkładkę uszną lub system FM wspomagający słyszenie.

Krok 5.

Wyżej wymienione zlecenie zostanie potwierdzone przez lekarza w trakcie wizyty poprzez system informatyczny NFZ. Dzięki temu będziesz je mógł bezpośrednio zrealizować u protetyka słuchu, bez potrzeby dostarczania go do oddziału/delegatury NFZ. W przypadku jeśli lekarz nie ma dostępu do systemu informatycznego NFZ, otrzymane zlecenie należy złożyć w oddziale/delegaturze NFZ osobiście lub korzystając z pomocy innej osoby lub za pomocą poczty tradycyjnej. NFZ zachęca, aby zlecenia do potwierdzenia przesyłać z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych (np. przez skan/email/fax). Może to zrobić osoba starająca się o refundację, lekarz lub protetyk słuchu. Po potwierdzeniu prawa do refundacji NFZ przesyła informację zwrotną z numerem zlecenia nadanym przez system informatyczny, co umożliwia jego realizację u protetyka słuchu.

Krok 6.

To już ostatni krok! Udaj się ponownie do punktu protetyki słuchu w celu dopasowania odpowiedniego rozwiązania słuchowego – aparatów słuchowych, wkładek usznych lub systemów FM wspomagających słyszenie.

Chcesz wiedzieć czy Twój niedosłuch kwalifikuje się do refundacji aparatów słuchowych? Nie zwlekaj, umów bezpłatną wizytę w najbliższym oddziale KIND przez stronę internetową lub dzwoniąc na bezpłatną infolinię 800 100 106.

Refundacja z PFRON

Osoby posiadające grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawności, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% stawki przeciętnego wynagrodzenia (dla osób samotnych jest to 65%) mogą starać się o dofinansowanie do aparatów słuchowych ze środków PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), jeśli uzyskały wcześniej refundację NFZ. Jego wielkość jest uzależniona od powiatu oraz okresu, w którym osoba z niedosłuchem stara się o dofinansowanie. W zależności od miejsca zamieszkania, środki PFRON wydawane są przez:

– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) – dotyczy osób zamieszkujących w powiecie danej miejscowości

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) lub Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR) – dotyczy osób zamieszkujących dane miasto

W połączeniu z refundacją NFZ dotacja PFRON zapewnia znaczną redukcję ceny aparatu słuchowego. Wielkość refundacji jest zróżnicowana i ustalana odrębnie dla każdego województwa na dany rok kalendarzowy.

Refundacja z Programu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Program Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zakłada dofinansowanie w wysokości do 100% różnicy pomiędzy ceną całkowitą aparatu/aparatów oraz wkładki usznej/wkładek usznych a dofinansowaniem z NFZ, PFRON, PCPR, OPS lub innych źródeł, ale nie więcej niż 5 000 zł brutto za jeden aparat i jedną wkładkę uszną.

Dofinansowania dedykowane są dla kombatantów, sybiraków, weteranów, osób represjonowanych przez system komunistyczny i cywilnych ofiar działań wojennych, spełniających odpowiednia kryteria dochodowe.

Szczegóły programu znajdują się tutaj: https://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/sprawy-zdrowotne-i-socjalne/dzia%C5%82acze-opozycji-i-osoby-represjonowane/2349-dofinansowanie-zakupu-aparat%C3%B3w-s%C5%82uchowych-dla-dzia%C5%82aczy-opozycji-antykomunistycznej-i-os%C3%B3b-represjonowanych-z-powod%C3%B3w-politycznych-w-2021-roku.html

Artykuł sponsorowany przez KIND Aparaty Słuchowe

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content