Małopolski Oddział NFZ w Krakowie zaprasza wszystkich zainteresowanych profilaktyką zdrowotną, prawami pacjenta do sali obsługi w Krakowie przy ul. Batorego 24. Od 26 do 30 sierpnia będzie można spotkać się z przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz pacjentów.

Przy okazji załatwiania spraw związanych z bieżącą działalnością oddziału można będzie porozmawiać ze specjalistami m.in. na temat profilaktyki i zdrowego odżywiania i stylu życia. Dla osób chorych na niektóre schorzenia to szansa poznania przedstawicieli organizacji pacjentów, uzyskania informacji na temat pomocy i wsparcia jakie oferują.

Nasze przedsięwzięcie organizujemy w ramach forum współpracy z organizacjami pracującymi na rzecz pacjentów zainicjowanej przez Centralę NFZ – tłumaczy Aleksandra Kwiecień, rzeczniczka prasowa Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Małopolski NFZ od poniedziałku (26 sierpnia) do piątku (30 sierpnia) zaprasza do sali obsługi pacjentów na spotkania:

• 26 sierpnia, godz. 10.00 – 12.00
Fundacja Urszuli Smok “Podaruj Życie” – Rejestr Dawców Szpiku Kostnego
Fundacja współpracuje z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku Kostnego we Wrocławiu, poprzez który wchodzi w sieć Banku Światowego. Pomaga osobom chorym na białaczkę i inne choroby krwi oraz osobom po przeszczepie szpiku kostnego, popularyzuje ideę dawstwa szpiku kostnego i  prowadzi rejestr dawców szpiku,

• 27 września, godz. 11.00 -13.00
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
Fundacja Helpful Hand
Podstawowym celem działalności obu fundacji jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym oraz zapewnienie dostępu do leczenia i rehabilitacji tak, aby chorzy mogli stać się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i prowadzić godne życie.
Prowadzaną działalnością starają się podnieść świadomość społeczną dotyczącą stwardnienia rozsianego oraz wywierać wpływ na organy władzy państwowej, walcząc o łatwiejszy i niedyskryminujący dostęp do leków i rehabilitacji.

• 29 sierpnia, godz. 10.00 – 11.30
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Krakowie
Stowarzyszanie działa na rzecz poprawy zdrowotnej osób chorych na cukrzycę na rzecz promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom. Wspiera rozwoju edukacji diabetologicznej wśród chorych, jak i całego społeczeństwa oraz pracuje na rzecz integracji środowiska diabetyków.

• 30 sierpnia, godz. 11.00 – 13.00
MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę
Fundacja jest największą niezależną organizacjom zajmującą się mukowiscydozą. Od ponad 23 lat zabiega o to, aby jakość życia chorych na mukowiscydozę w Polsce była coraz lepsza. Pomaga i wspiera ponad 1700 podopiecznych na terenie całego kraju, zarówno dzieci jak i dorosłych. Jest organizatorem kampanii społecznej “Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy”.

Źródło: NFZ/Rynek Zdrowia

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content