Stalowowolskie koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków świętowało 30-lecie swojej działalności. Połączone obchody Ogólnopolskiego Dnia Diabetyka i jubileuszu koła zorganizowano 29 czerwca w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli. Okrągła rocznica działalności stowarzyszenia była okazją do wręczenia odznaczeń, dyplomów i podziękowań.

Wśród gości znaleźli się między innymi prezes Zarządu Głównego Anna Śliwińska, zastępca prezydenta Stalowej Woli Renata Knap, prezesi i przedstawiciele PSD Oddziału Rzeszów oraz kół w Nowej Dębie i Mielcu. Obecny był również Andrzej Mielcarek, prezes Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego PSD, a także radna Karolina Paleń, przewodnicząca Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia Rady Miejskiej w Stalowej Woli. Wszystkich gości powitał prowadzący uroczystość Ada Ehrenfeld.

Historię stalowowolskiego koła PSD przybliżyła jego obecna prezes, Anna Wysokińska. W Stalowej Woli koło zostało założone w 1989 r. z inicjatywy Jerzego Kwiatkowskiego (początkowo funkcjonowało jako Koło Chorych na Cukrzycę PRL), który był pierwszym prezesem. Następnie jego obowiązki przejął Zygmunt Bajek. Kolejnymi prezesami byli Jerzy Pomykała, Stanisław Chmielewski  i Anna Wysokińska, która pełni funkcję prezesa do dzisiaj.

– Początki działalności Koła były bardzo trudne – brak materiałów edukacyjnych o cukrzycy, sterylizowaliśmy igły i strzykawki, nie było lekarzy diabetologów, dostępne były insuliny kiepskiej jakości. Sama choroba dyskryminowała chorych, czuliśmy się odrzuceni, wyizolowani. O chorobie nie mówiono. Z biegiem lat, dzięki dużej aktywności Zarządu Głównego i członków Kół w terenie, zmieniała się sytuacja.  Chorzy mieli dostęp do materiałów edukacyjnych, członkowie Kola otrzymywali jednorazowe igły i strzykawki insulinowe, przekazywaliśmy również gleukometry i paski do badań glikemii. Materiały szkoleniowo-edukacyjne były szeroko dostępne, a wiedza o cukrzycy docierała do chorych dzięki lekarzowi diabetologowi Barbarze Floras-Suduł, która przez wiele lat była opiekunem medycznym naszego Koła. Za zaangażowanie i działalność na rzecz chorych na cukrzycę, Zarząd Główny PSD przyznał pani doktor najwyższe odznaczenie PSD – Kryształowego Kolibra – opowiada Anna Wysokińska.

Obecnie, w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli jest Poradnia Diabetologiczna i trzech lekarzy diabetologów, jak również Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego.

– Przy rosnącej liczbie chorych na cukrzycę, wręcz pandemii w XXI w., jest to dla nas chorych duże wsparcie i pomoc w codziennym radzeniu sobie z cukrzycą. Staramy się dzielić wiedzą o tej chorobie z mieszkańcami naszego miasta, bo chociaż cukrzyca nie boli, to lekceważenie jej objawów może być tragiczne w skutkach – dodaje Anna Wysokińska.

Obecnie, koło PSD w Stalowej Woli korzysta z lokalu Spółdzielni Mieszkaniowej w Klubie „Emka”. Stowarzyszenie organizuje spotkania szkoleniowo-edukacyjne i integracyjne dla chorych na cukrzycę, badania przesiewowe, wycieczki. Prowadzi edukację diabetologiczną samokontroli  cukrzycy.  Jego członkowie poprawiają też sprawność fizyczną w trakcie zabiegów rehabilitacyjnych. Aby zapobiec powikłaniom cukrzycowym organizuje także szkolenia z lekarzami, dietetykami, farmaceutami. Wiele z tych inicjatyw jest możliwych dzięki realizacji zadania „Działanie na rzecz chorych i zagrożonych cukrzycą”, dofinansowanego ze środków gminy Stalowa Wola.

Ważną częścią jubileuszu był wykład o cukrzycy i zagrożeniach, jakie ta podstępna choroba niesie dla społeczeństwa, który wygłosiła Barbara Floras-Suduł, diabetolog ze Stalowej Woli.  – obecnie możemy mówić już o pandemii cukrzycy. Pani doktor w bardzo ciekawy sposób mówiła, na co zwracać uwagę, jakie mogą konsekwencje lekceważenia objawów cukrzycy. Opowiadała o nowościach medycznych w terapii cukrzycowej. Podkreślała, że ważne jest zwiększenie świadomości ludzi potencjalnie chorych. Wysoko oceniała też badania przesiewowe, które realizujemy w ramach dotacji z gminy Stalowa Wola – opowiada Anna Wysokińska.

Jubileusz był okazją do wręczenia podziękowań, dyplomów, medali i odznaczeń, które wręczała prezes Zarządu Głównego PSD Anna Śliwińska. Podziękowanie otrzymał Władysław Kiszka, emerytowany prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli, który udostępnił stowarzyszeniu pomieszczenia klubu „Emka”. Dyplomy dostali: Urszula Gola – dyrektor Szpitala Specjalistycznego „Sanus”, Zdzisław Gawęcki – prezes RVK Stella, Danuta Stanielewicz – zastępca dyrektora MOPS w Stalowej Woli, Artur Pychowski – prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli, Józef Sroka – dyrektor spółdzielczego domu Kultury.

Srebrne honorowe odznaki za zasługi dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków odebrali: Elżbieta Bartosik, Adam Ehrenfeld, Zofia Domańska, Czesław Gorczyca, Maria Magoń, Wacław Miśkiewicz, Irena Przywara, Danuta Rak i Anna Turosz.

Złote honorowe odznaki przyznano: Antoninie Kłak, Halinie Mickiewicz, Henryce Truszkiewicz i Bogumile Życzyńskiej.

Medale dla członków „Za zwycięstwo nad cukrzycą” dostali: Klementyna Majowicz (złoty medal), Zofia Kwiecień, Krystyna Winiarska, Anna Wysokińska (srebrny medal).

Medale Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków otrzymali: Lucjusz Nadbereżny -prezydent Stalowej, Woli (w jego imieniu medal odebrała Renata Knap), Barbara Floras-Suduł – lekarz diabetolog, Zbigniew Gola – właściciel Szpitala Specjalistycznego „Sanus” oraz Paweł Zbuk – kierownik apteki Dr. Max.

Patronat honorowy nad obchodami objął prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content