Światowy Dzień Cukrzycy obchodzony jest 14 listopada, ale diabetycy zrzeszeni w powiatowym oddziale Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków już 24 października br. spotkali się w Generatorze Nauki GEN, aby wspólnie podsumować ostatnie miesiące działalności stowarzyszenia. Wydarzenie wpisało się również w realizację jednego z głównych celów stowarzyszenia, do których należy zwiększanie świadomości społecznej na temat cukrzycy.

Cukrzycę zalicza się do chorób cywilizacyjnych. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że w Polsce na cukrzycę choruje ponad 2 mln osób. Co więcej, jedna czwarta osób cierpiących na tę przewlekłą i nieuleczalną chorobę, nawet o tym nie wie. Prognozy są jeszcze mniej optymistyczne. Szacuje się bowiem, że w najbliższych dwóch dekadach liczba osób chorych na cukrzyce może się podwoić. Skali problemu nie należy bagatelizować. Dlatego też szereg instytucji państwowych oraz organizacji pozarządowych dokłada wszelkich starań, aby edukować społeczeństwo w zakresie przyczyn, objawów, sposobu leczenia i powikłań związanych z cukrzycą. Doskonałą do tego okazją są coroczne obchody Światowego Dnia Cukrzycy. W Jaśle odbyły się one 24 października br. w Generatorze nauki GEN w Jaśle. Organizatorem wydarzenia było Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Jaśle.

Dzisiejsze spotkanie związane jest ze zbliżającym się Światowym Dniem Cukrzycy, który każdego roku obchodzimy 14 listopada. Ten dzień jest szczególnie ważny dla wszystkich osób chorujących na cukrzycę, niezależnie od typu choroby. Jako oddział powiatowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków jesteśmy organizacją zrzeszającą osoby chore na cukrzycę, ich rodziny oraz bliskich wokół problemu tej choroby metabolicznej, która pomimo, że nie jest chorobą zakaźną, nosi znamiona epidemii światowej. Liczba chorych dotkniętych cukrzyca stale rośnie, a ich wiek obniża się. To wszystko sprawia, że cukrzyca staje się coraz poważniejszym problemem społecznym i coraz większym wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia – mówił  Kazimierz Szpak, wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział w Jaśle.

W obchodach Światowego Dnia Cukrzycy w Jaśle wzięli udział przedstawiciele kół terenowych Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, między innymi z Sanoka, Brzozowa, Krosna, czy też Jedlicza  oraz przedstawiciele władz samorządowych, na czele z Ryszardem Pabianem, burmistrzem Jasła.

Cukrzyca jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia publicznego nie tylko w naszym kraju lecz także za granicą. Statystycznie, co dziesiąty człowiek jest zagrożony, czy też ma problemy z cukrzycą. Olbrzymim problemem jest to, że cukrzycę rozpoznaje się u coraz młodszych ludzi. Walka z nią będzie możliwa jedynie dzięki zakrojonym na szeroką skalę działaniom o charakterze profilaktycznym i informacyjnym. Młodzi ludzie muszą wiedzieć jakim zagrożeniem jest między innymi niewłaściwa dieta. W walkę z cukrzycą włączać się mogą także samorządy, na przykład tworząc miejsca i infrastrukturę, która służyć będzie mieszkańcom do uprawiania sportu i aktywności fizycznej – tłumaczył Ryszard Pabian.

Jasielskie obchody Światowego Dnia Cukrzycy stały się również okazją do wręczenia odznaczeń. Złotym medalem „za zwycięstwo nad cukrzycą” uhonorowani zostali: Kazimierz Szpak i Kazimierz Wawszczak. Odznakę Ambasadora Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków otrzymali z kolei: Piotr Sikora, Beata Rak i Andrzej Konopka. Odznaki oraz legitymacje otrzymali z rąk Anny Śliwińskiej – prezesa Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków i Kazimiery Rybczak – prezesa Zarządu Oddziału Rejonowego w Sanoku Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Wydarzenie uświetnił występ młodych artystów Jasielskiego Domu Kultury.

Źródło: www.genjaslo.pl

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content