Kluczowe informacje dotyczące kwalifikacji do pilotażu leczenia zespołu stopy cukrzycowej w szpitalu w Szamotułach:

  1. pilotaż leczenia stopy cukrzycowej, który realizuje szpital w Szamotułach z założenia DEDYKOWANY JEST CHORYM Z ZESPOŁEM STOPY CUKRZYCOWEJ WYMAGAJĄCYM HOSPITALIZACJI
  2. warunkiem kwalifikowania Chorych do pilotażu jest uzyskanie skierowania od lekarza prowadzącego leczenie rany w poradni specjalistycznej, który uznał konieczność/potrzebę takiej hospitalizacji – wymagane jest wówczas skierowanie na wizytę kwalifikacyjną do Poradni Diabetologicznej z dopiskiem „pilotaż leczenia stopy cukrzycowej”.

Wizyta kwalifikacyjna przeprowadzana przez ośrodek realizujący pilotaż jest wizytą weryfikująca zasadność konieczności hospitalizacji (doświadczenie pokazuje, że bez wcześniejszej kwalifikacji wielokrotnie przyjeżdżaliby chorzy na zaplanowaną hospitalizację z drobnymi ranami niewymagającymi leczenia szpitalnego, co bardzo zaburzałoby plan przyjęć chorych na oddział).

Najistotniejszymi kryteriami kwalifikacji do hospitalizacji są:

A. spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:

a) obecność ciężkiej infekcji,
b) obecność infekcji umiarkowanej, która utrzymuje się bez miejscowej poprawy klinicznej, pomimo co najmniej dwutygodniowego leczenia jej w warunkach ambulatoryjnych,
c) obecność infekcji patogenem wymagającym zastosowania antybiotyku dożylnego,
d) obecność infekcji patogenem alarmowym wymagającym zastosowania antybiotyku dożylnego, a także izolacji chorego,
e) obecność przewlekłej infekcji z towarzyszącym zapaleniem kości wymagającym jej resekcji,
f) obecność wskazania do wykonania przeszczepu skóry celem przyspieszenia całkowitego wygojenia rany;

B. brak krytycznego niedokrwienia stopy, wymagającego leczenia rewaskularyzującego lub stan po skutecznym leczeniu rewaskularyzacyjnym;

3. ponieważ zazwyczaj chorzy z ZSC leczeni są:

– w Por. Stopy Cukrzycowej (funkcjonujących zazwyczaj w strukturach Por. Diabetologicznej)
– w Por. Chirurgicznych
– w Por. Chorób Naczyń

to w założeniu mogą być kierowani na pilotaż przez specjalistów pracujących w tychże poradniach (chirurg, diabetolog, chirurg naczyniowy, specjalista chorób wewnętrznych z minimum 5-letnim doświadczeniem w leczeniu Chorych z ZSC).

Z posiadanym skierowaniem można zarejestrować się na wizytę kwalifikacyjną pod nr tel. 789 407 100 nr wewnętrzny 2 (najlepiej dzwonić w godzinach 15.00 – 18.00).

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content