Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej o informację, czy do izb lekarskich wpływają sygnały od lekarzy o problemach z wystawianiem zleceń na wyroby medyczne, m.in. dla dzieci chorych na cukrzycę.

RPD Marek Michalak podniósł w środowym (28 marca) piśmie do prezesa NRL Macieja Hamankiewicza, że 3 marca weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Rozszerzyło wykaz wyrobów medycznych m.in. o zbiornik na insulinę do osobistej pompy insulinowej do pięciu sztuk, sensor/elektrodę do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) do czterech sztuk oraz transmiter/nadajnik do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym CGM-RT.

Rzecznik ocenił, że zmiany zwiększyły bezpieczeństwo zdrowotne dzieci chorych na cukrzycę typu pierwszego. Wskazał, że dla poszczególnych wyrobów określono konkretne kryteria przyznawania i przypomniał, że o wprowadzenie refundacji na system CGM rodzice chorych dzieci walczyli od lat.

Zauważył jednak, że ostatnio pojawiają się sygnały o problemach z uzyskaniem od lekarzy zlecenia na te wyroby medyczne, w szczególności na sensor/elektrodę i transmiter/nadajnik. Nawiązał do doniesień medialnych, że rodzice chorych dzieci mają problem, by uzyskać zlecenie od lekarza, a jest to dokument konieczny, by złożyć wniosek o refundację w Narodowym Funduszu Zdrowia. Rodzice relacjonowali m.in. że lekarze twierdzili podczas wizyt, iż dzieci nie spełniają wymagań refundacyjnych.

Rzecznik zwrócił się do prezesa NRL z prośbą o “przekazanie informacji, czy do Naczelnej Izby Lekarskiej lub do okręgowych izb lekarskich wpływają informacje od lekarzy na temat problemów w wystawianiu zleceń na wyroby medyczne, o których mowa powyżej”. “W przypadku, w którym takie problemy zostały identyfikowane, proszę o wskazanie, jakie działania zostały w związku z tym podjęte” – dodał.

Źródło: PAP/Rynek Zdrowia

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content