Dnia 27 marca Najwyższa Izba Kontroli opublikowała krytyczny raport na temat działań Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia w obszarze profilaktyki i leczenia cukrzycy typu 2. Kontrolerzy NIK wskazali m.in. na brak spójnej polityki walki z epidemią cukrzycy, niewystarczające zaplecze kadrowe, ignorowanie profilaktyki i edukacji.

Owszem, sytuacja chorych na cukrzycę w Polsce jest trudna. Wieloletnie zaniedbania i permanentny brak środków w służbie zdrowia ma swoje bolesne konsekwencje. Jak pokazują dane zgromadzone przez NIK, chorych na cukrzycę przybywa, rosną koszty pośrednie i bezpośrednie. Brakuje wskaźników i szeroko zakrojonych programów, które wyznaczyłyby strategie leczenia cukrzycy typu 2.

Ważne jest, aby z raportu z kontroli NIK wyciągnąć odpowiednie wnioski. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków od dawna oferuje wsparcie Ministerstwu Zdrowia w zakresie diagnozy problemów i tworzenia rozwiązań dla diabetyków. Ostatnimi czasy Ministerstwo nieco bardziej otworzyło się na dialog z nami. Odbyliśmy spotkanie z przedstawicielami Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia i Departamentu Zdrowia Publicznego. Poruszaliśmy liczne tematy związane z leczeniem diabetyków typu 2 m.in. dostęp do nowoczesnych terapii insulinowych, ograniczających ryzyko wystąpienia powikłań. Równie otwartą postawą wykazuje się Departament Polityki Lekowej i Farmacji, którego dyrektor – Iga Lipska, uczestniczyła razem z naszymi przedstawicielami pod koniec marca w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy.

Choć efekty naszych spotkań z przedstawicielami Ministerstwa nie są jeszcze ewidentne, liczymy, że wkrótce doprowadzą do poprawy sytuacji chorych na cukrzycę. W raporcie NIK wskazano na ograniczony dostęp do innowacyjnego leczenia. Szczególnie ważna dla diabetyków typu 2 jest kwestia restrykcyjnie ograniczonego dostępu do długodziałających analogów insulin. Są to leki, pozwalające ograniczać prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań takich jak hipoglikemia. Konsekwencje hipoglikemii dla pacjenta i budżetu państwa omówiono bardzo szczegółowo na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy, z którego wnioski przedstawione zostaną Ministerstwu Zdrowia. Jednym z postawionych przez ekspertów wniosków było właśnie rozszerzenie dostępu do nowoczesnych terapii lekowych.

Długodziałające analogi insulin pozwalają na bezpieczne kontrolowanie cukrzycy. Obecnie jednak, aby otrzymać do nich dostęp pacjent musi wykazać, iż pewne powikłania już u niego wystąpiły. W ten sposób zamiast od początku zapobiegać powikłaniom, już po fakcie wydajemy pieniądze na leczenie, które mogło nie dopuścić do powstania problemu. Jest to sytuacja patologiczna i niebezpieczna dla chorych.  – komentuje Anna Śliwińska, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Otwartość Ministerstwa na rozmowę o rewizji schematu leczenia cukrzycy typu 2 i położenie nacisku na zapobieganie powikłaniom, w tym hipoglikemii jest jednak dobrym znakiem na przyszłość. Mamy nadzieję, że Ministerstwo będzie kontynuować dialog z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków i wypracuje odpowiednie standardy, mające na celu powstrzymanie epidemii cukrzycy i ograniczenie kosztów, które w wyniku nieodpowiedniego leczenia cukrzycy ponosi Państwo Polskie.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content