Dnia 25 maja 2022 w Warszawie odbyła się konferencja „ Priorytety i wyzwania w polskiej i europejskiej polityce lekowej”. Prezes ZG PSD Anna Śliwińska wzięła udział w panelu pt.: innowacyjne technologie diagnostyczne i terapeutyczne w cukrzycy – możliwości sfinansowania nowoczesnej opieki kompleksowej. Wśród panelistów znaleźli się również prof. Dorota Zozulińska – Ziółkiewicz, prof. Leszek Czupryniak oraz specjalista ds. systemu opieki zdrowotnej prof. Maciej Niewada. Spotkanie poprowadził minister Krzysztof Łanda.

Podczas panelu uczestnicy omawiali obecny stan opieki nad osobami chorymi na cukrzycę oraz zmiany, które należy wprowadzić, aby zatrzymać rozwój pandemii tej groźnej choroby.

Paneliści zgodnie stwierdzili, że ostatnie lata przyniosły przełom w dostępie zarówno do nowoczesnych technologii monitorowania cukrzycy, jak i innowacyjnych leków. Umożliwiło to poprawę efektywności leczenia chorych, co miało szczególne znaczenie w okresie pandemii COVID -19.

Monitorowanie glikemii jest pierwszym krokiem do właściwego leczenia cukrzycy, nowoczesne systemy do monitorowania dają możliwość nie tylko optymalnego kontrolowania glikemii, ale są też narzędziem edukacyjnym, podnoszącym świadomość chorego na temat wpływu diety i aktywności fizycznej na poziom cukru we krwi.

Jedną z istotnych zalet jest możliwość dzielenia się danymi z systemu z lekarzem i pielęgniarką za pośrednictwem aplikacji, co poprawia jakość kontaktu z personelem medycznym. Ma to ogromne znaczenie również w świetle trudności z dostępem do specjalistów. Jak wykazują analizy farmakoekonomiczne, technologie te są opłacalne kosztowo, co stanowi dodatkowy argument przemawiający za ich upowszechnieniem. Systemy są obecnie dostępne z refundacją dla ograniczonych grup pacjentów, jednak jak zaapelowała prezes Anna Śliwińska, dostęp ten powinien zostać poszerzony na kolejne grupy chorych, a docelowo na wszystkich. Paneliści zgodnie poparli ten wniosek.

Jak wskazali dyskutanci, leczenie cukrzycy zgodnie z wytycznymi zarówno światowymi, jak i polskimi, nie jest możliwe bez dostępu do innowacyjnych terapii. Tu również wiele dobrego zadziało się dzięki decyzjom ministra Macieja Miłkowskiego, jednak istnieją nadal ważne niezaspokojone potrzeby w zakresie dostępności do leków inkretynowych i flozyn dla chorych na cukrzycę. Korzyści z szerszej refundacji przełożą się nie tylko na efektywniejszą opiekę teraz, ale spowodują ograniczenie kolosalnych kosztów pośrednich, jakie generuje cukrzyca nie tylko dla ministerstwa zdrowia, ale dla całego budżetu państwa.

Paneliści wyrazili nadzieję, że szerokie udostępnienie nowoczesnych technologii oraz leków to kwestia najbliższej przyszłości.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content