Dnia 5 maja 2022r w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury odbyło się kolejne spotkanie edukacyjne w Tarnogrodzkiej Szkole Cukrzycy. Wykład był pod tytułem „Zawał serca, udar mózgu – czy to też powikłania cukrzycy?”

 

Zespół metaboliczny – problem społeczny XXI wieku
Wykład poprowadził dr Roman Cichocki, Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnogrodzie. Wykład został przygotowany przez Porozumienie Zielonogórskie Lekarzy. Z wykładu dowiedzieliśmy się, że choroby układu sercowo – naczyniowego stanowią najczęstszą przyczynę zgonu. Są też częstą przyczyną ciężkiego kalectwa, zmieniającego życie chorego i jego najbliższych. Najważniejsze z nich to choroba niedokrwienna serca oraz miażdżyca naczyń mózgowych. Cukrzyca przyśpiesza rozwój miażdżycy tętnic. Miażdżyca tętnic  powoduje utrudnienie w przepływie krwi która dostarcza tlen i substancje odżywcze do serca.

Czynniki wpływające na rozwój miażdżycy
1 Cechy osobnicze – wiek, płeć, obciążenie genetyczne i rodzinne.
2 Choroby przyśpieszające rozwój miażdżycy – nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, otyłość, zaburzenia gospodarki lipidowej (cholesterol, trójglicerydy).
3. Cechy stylu życia – palenie papierosów, nieprawidłowy sposób odżywiania, brak aktywności fizycznej.

Choroba niedokrwienna serca i zawał serca
Badania wykazały, że źle leczona cukrzyca zwiększa 5-krotnie ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca. Typowe objawy to ucisk w okolicy mostka, pieczenie, rozpieranie, ból promieniujący do żuchwy, lewego łokcia lub między łopatkami. W diagnostyce choroby niedokrwiennej serca wykorzystujemy EKG, spoczynkowe, EKG wysiłkowe, echo serca, koronografię.

Udar mózgu
W Polsce notuje się 75 tysięcy nowych udarów rocznie. Ryzyko wystąpienia udaru mózgu u osób ze źle kontrolowaną cukrzycą zwiększa się 3-krotnie. Główną przyczyną udaru mózgu stanowi miażdżyca tętnic szyjnych i rozsiane zmiany miażdżycowe tętnic wewnątrzczaszkowych. W diagnozowaniu stosowane są: USG, dopler tętnic, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny.

Zespół metaboliczny
Zespół metaboliczny jest zbiorem wielu czynników ryzyka: otyłość, zaburzenia tolerancji glukozy, zwiększenie stężenia trójglicerydów, zwiększenie stężenia dobrego cholesterolu HDL, podwyższenie ciśnienia tętniczego, Aby rozpoznać zespół metaboliczny, oprócz otyłości brzusznej, należy stwierdzić dwa dodatkowe kryteria spośród wymienionych wcześniej.

Zwiększenie aktywności fizycznej to najczęściej ignorowane przez pacjentów zalecenia lekarskie. To, że edukacja w cukrzycy jest niezwykle ważna, pisał o tym sto lat temu prof. Ellion Joslin – „chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej żyją najdłużej”. 

Władysław Chodkiewicz
Koło PSD w Tarnogrodzie

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content