Już drugiego dnia pierwszego posiedzenia Sejmu X kadencji powołany został Parlamentarny Zespół ds. Cukrzycy. Obecnie do Zespołu należy 16 parlamentarzystów.

Wśród członków jest wielu posłów i posłanek, którzy należeli do zespołu również w poprzedniej kadencji – na czele z dotychczasową Przewodniczącą poseł Ewą Kołodziej. Są to: Mirosława Nykiel (dotychczas wiceprzewodnicząca Zespołu), Mateusz Bochenek, Zofia Czernow, Marek Hok, Rajmund Miller, Henryka Krzywonos-Strycharska, Katarzyna Osos oraz Małgorzata Pępek.

Nowi członkowie to: Piotr Borys, Anna Gembicka, Zbigniew Chmielowiec, Joanna Frydrych, Maria Małgorzata Janyska, Piotr Lachowicz i Norbert Pietrykowski.

Niezwykle cieszy nas, że po raz kolejny cukrzyca zyskuje swoje stałe i ważne miejsce w debacie parlamentarnej i to tak szybko po rozpoczęciu prac Sejmu. Równie ważne jest, że w prace angażują się przedstawiciele różnych opcji politycznych, ponieważ zdrowie i cukrzyca nie mają barw partyjnych.

Wszystkim parlamentarzystom, którzy zdecydowali się dołączyć do Zespołu Parlamentarnego ds. Cukrzycy serdecznie dziękujemy! Jednocześnie liczymy, że w kolejnych miesiącach dołączą do nich kolejni posłowie i posłanki, którym bliska jest poprawa sytuacji polskich pacjentów z cukrzycą.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content