Choć rok 2022 był rokiem wielu pozytywnych zmian w obszarze diabetologii i opieki nad pacjentem z cukrzycą, to – jak wskazywała Anna Śliwińska „nie możemy w żaden sposób osiąść na laurach”, gdyż nadal istnieje wiele niezaspokojonych potrzeb medycznych. Podsumowaniu dotychczasowych sukcesów i wskazaniu najpilniejszych wyzwań poświęcone było posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy dnia 13.04 br.

LECZENIE STOPY CUKRZYCOWEJ „DO POPRAWKI”

Najmocniej i najczęściej komentowanym na posiedzeniu wyzwaniem był temat, który wielokrotnie w tej kadencji poruszano na forum Zespołu – leczenie zespołu stopy cukrzycowej. Konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii prof. Krzysztof Strojek przypomniał, że z tego tytułu wykonywanych jest w naszym kraju rocznie ponad 7 tys. amputacji. W jego opinii wynika to z tego, że chorzy z cukrzycą nie są zabezpieczeni przed amputacją – brakuje skoordynowanego systemu opieki, jak i odpowiedniej procedury w katalogu świadczeń finansowanych przez NFZ.

Zespół powołany przeze mnie opracował 3 lata temu projekt karty problemu zdrowotnego i – z tego co wiem – jest on procedowany w Ministerstwie. Nie potrafię jednak powiedzieć na jakim jest etapie, jakie są jego losy” – stwierdził prof. Strojek

Więcej o problemie opieki nad pacjentem z zespołem stopy cukrzycowej powiedziała prof. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, która również zaapelowała o jak najszybsze procedowanie ww. karty przez Ministerstwo Zdrowia.

CORAZ LEPIEJ, JEŚLI CHODZI O DOSTĘP DO LEKÓW I TECHNOLOGII

Swoje wystąpienia Anna Śliwińska, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków rozpoczęła zgodnie z wyznaczonym tematem od podsumowania pozytywnych zmian w obszarze leczenia cukrzycy, które zaobserwowaliśmy w 2022 r.

Prezes podkreśliła, że „od kilku lat widzimy, że cukrzyca staje się bardziej priorytetowa dla naszych decydentów (…) i zauważamy, że w ostatnich latach otrzymujemy coraz więcej refundacji nowoczesnych leków i technologii”. W kontekście terapii diabetologicznych wskazała przede wszystkim na: poszerzenie w 2022 roku dostępu do flozyn i inkretyn, w tym wprowadzenie refundacji tych leków u osób, które stosują insulinę, co dotychczas nie było możliwe, a także refundację gliptyn.

Anna Śliwińska zapowiedziała również wystosowanie do Ministerstwa Zdrowia apelu – wspólnie z przedstawicielami pacjentów kardiologicznych i nefrologicznych i przy poparciu towarzystw naukowych – aby flozyny umieszczono na liście darmowych leków dla seniorów. W tym względzie obecny na posiedzeniu przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia Mateusz Oczkowski wskazał, że ewentualne zmiany w zakresie listy 75+ dotyczyć będą raczej obniżenia granicy wieku uprawniającego do otrzymania bezpłatnych leków z listy, aniżeli włączania do wykazu nowych terapii.

W obszarze wyrobów medycznych jako sukces ostatnich miesięcy Anna Śliwińska wskazała refundację nowoczesnych systemów monitorowania glikemii dla kolejnych grup pacjentów, osprzętu do bezdrenowych pomp insulinowych oraz igieł do wstrzykiwaczy.

ZADANIA NA PRZYSZŁOŚĆ

Prezentując pacjencki punkt widzenia na najpilniejsze potrzeby Prezes Zarządu Głównego PSD wskazała na poprawę dostępu do pomp insulinowych dla osób powyżej 26. roku życia oraz sytuacji pacjentów z cukrzycą typu 2, którzy nie mają pełnego dostępu m.in. do długodziałających analogów insulin oraz innych nowoczesnych insulin, a także pełnego dostępu do flozyn i inkretyn. Leczenie zespołu stopy cukrzycowej Prezes Anna Śliwińska określiła jako – nomen omen – pięta achillesowa systemu opieki nad pacjentem z cukrzycą.

Jednocześnie Anna Śliwińska wskazała, że środowisko pacjentów z dużą nadzieją patrzy na wprowadzenie opieki koordynowanej w POZ, a ten temat mógłby być przedmiotem dyskusji na jednym z kolejnych posiedzeń Zespołu.

USPRAWNIENIE OPŁATY CUKROWEJ

W wypowiedzi wybrzmiał również wątek dotyczący opłaty cukrowej, jako że pacjentów bardzo rozczarowało ubiegłoroczne sprawozdanie NFZ z wykorzystania środków z tej opłaty. Wynikało z niego, że pieniądze właściwie rozpłynęły się w systemie. To zaś powoduje, że nie tylko marnowany jest potencjał tego rozwiązania, ale przede wszystkim spada jego wiarygodność wśród społeczeństwa.

Anna Śliwińska podkreśliła, że Forum Ekspertów ds. Cukrzycy od dawna apeluje o to, aby przynajmniej część środków pochodzących z opłaty cukrowej przeznaczana była na poprawę opieki diabetologicznej w Polsce. Dodała również, że Forum we współpracy z Polskim Towarzystwem Diabetologicznym opracowuje rekomendacje interwencji, które mogłyby być finansowane ze środków z podatku cukrowego.

Link do nagrania posiedzenia:
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisja.xsp?documentId=BDF34CD00B5F33F7C125896C0036E053&symbol=TRANSMISJA_ARCH&info=T

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content