Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Mielcu zorganizowało szkolenie dla mieszkańców Mielca i okolic.  W spotkaniu tym wzięło udział 86 osób. Szkolenie edukacyjne rozpoczął wiceprezes Adam Kupiec witając zaproszonych gości, wykładowców oraz przybyłych na szkolenie mieszkańców Mielca. W naszym spotkaniu udział wziął  Prezydent  Jan Myśliwiec, Starosta Zbigniew Tymuła, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Andrzej Mielcarek oraz Prezes Terenowego Koła w Podleszanach Danuta Zaremba.

Po przywitaniu Adam Kupiec oddał głos prezes Zofii Seternus, która odczytała krótkie sprawozdanie z pobytu grupy diabetyków na turnusie szkoleniowo – integracyjnym. Dotacja na ten cel była częściowo dofinansowana  z Urzędu Miasta.

Szkolenie jako pierwsze poprowadził  lekarz med. Stanisław Mazur  z Rzeszowa. Tematem jego wykładu było ,,Powikłania sercowo-naczyniowe – zasady leczenia nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę typu II”.

Drugim wykładowcą był  lek. med. Paweł Łańko  także z Rzeszowa. Tematem tego wykładu była ,,Profilaktyka raka jelita grubego”.

W trakcie wykładów wszyscy mogli bezpłatnie sprawdzić gospodarkę węglowodanową, białkową i tłuszczową poprzez badanie: HbA1C, lipidogram, kreatynina, mocz i eGFR.

Między wykładami była przerwa na poczęstunek.

Na zakończenie  Adam Kupiec podziękował wszystkim za uczestnictwo w szkoleniu i zaprosił  wszystkich do naszego koła.

Prezes Zarządu
Zofia Seternus      

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content