Konferencja z okazji XXV Łomżyńskiego Dnia Walki z Cukrzycą odbyła się 18 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży.

Organizatorem był Oddział Rejonowy PSD w Łomży, a współorganizatorami – Caritas Diecezji Łomżyńskiej, Szkoła Podstawowa Nr 10 w Łomży i Specjalistyczny Ośrodek Medyczny „SOMED” w Łomży.

Patronat honorowy nad obchodami XXV Łomżyńskiego Dnia Walki z Cukrzycą sprawował Pan Mariusz Chrzanowski – Prezydenta Miasta Łomża.

Spotkanie rozpoczęło się o godz.  1000.

W imieniu organizatorów XXV Łomżyńskiego Dnia Walki z Cukrzycą uczestników serdecznie powitała Wiceprezes OR PSD w Łomży Pani Bożena Zdrodowska,  m.in. zaproszonych gości:

 • Pana Lecha Antoniego Kołakowskiego – Posła na Sejm RP
 • Pana Mariusza Chrzanowskiego – Prezydenta Łomży
 • Pana Leszka Sobocińskiego – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży
 • dr Mieczysławę Ołdakowską – Kierownika Specjalistycznego Ośrodka Medycznego SOMED w Łomży
 • Panią prof. dr  hab. n. med. Marię Górską z UM w Białymstoku
 • Panią Reginę Kijewską ze Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej, pielęgniarkę Poradni SOMED w Łomży
 • Panią mgr Wandę Majewską – pedagoga ze Szkoły Podstawowej Nr 10 w Łomży
 • Panią mgr Agatę Laskowską – specjalistę dietetyka
 • Panią Annę Karwowską z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 • oraz diabetyków i ich rodziny, sympatyków Stowarzyszenia, sponsorów

Pani Zdrodowska przedstawiła w skrócie historię obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą oraz omówiła działania łomżyńskiego PSD.

Wręczono odznaczenia i dyplomy za szczególne zasługi w rozwoju Stowarzyszenia oraz niesienie szczytnej idei pomocy ludziom chorym na cukrzycę.

Honorową Odznakę „Zasłużony dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków otrzymali:

Złotą:

 • Pan Mariusz Chrzanowski – Prezydent Miasta Łomża
 • Pani Agata Laskowska – dietetyk  – sponsor
 • Pani  Jolanta Ejchelkraut – sponsor

Srebrną:

 • Pani Małgorzata Lewicka –Prezes Koła Powiatowego PSD w Łomży
 • Pani Janina Zduńczyk – Członek Zarządu Koła Powiatowego PSD w Łomży
 • Pani Halina Boryszewska – Skarbnik Zarządu Koła Powiatowego PSD w Łomży
 • Pani Halina Jastrzębska – Członek Zarządu Koła Powiatowego PSD w Łomży

Dyplom Uznania otrzymali:

 • Pani Krystyna Gołaszewska –Wagner – członek  Koła PSD w Łomży
 • Pani Regina Kozłowska – członek  Koła PSD w Łomży
 • Pani Zenobia Misiejuk – członek  Koła PSD w Łomży
 • Pani Henryka Ćwiklińska –  członek  Koła PSD w Łomży

W czasie spotkania głos zabrali goście: Lech Antoni Kołakowski – Poseł na Sejm RP, Mariusz Chrzanowski – Prezydenta Łomży, Jan Szymański – Dyrektor TPD Oddział w Łomży, Anna Karwowska – wiceprzewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży.

Odbyły się bardzo interesujące wykłady:

 • prof. dr hab. n. med. Maria Górska z UM w Białymstoku wygłosiła wykład nt. „ABC cukrzycy u kobiet i mężczyzn” w nawiązaniu do hasła IDF „Kobieta i mężczyzna – czy cukrzyca ma płeć?”;
 • mgr Danuta Kudaj – psycholog – „Jak sobie radzić z depresją i stresem w chorobach przewlekłych”,
 • mgr Agata Laskowska – specjalista dietetyk  –„Ważne składniki odżywcze w diecie kobiety i mężczyzny”.
 • mgr Renata Kijewska – „Nowoczesne metody leczenia cukrzycy”.

Wykładowcy i osoby odznaczone otrzymali upominki. Uroczystość uświetnił występ zespołu kabaretowego „Kolneńskie Dziewczyny z Plusem”. Dla uczestników spotkania przygotowano drugie śniadanie i obiad. Prowadzono również badania profilaktyczne poziomu glukozy i cholesterolu we krwi oraz ciśnienia tętniczego. Badania prowadziły pielęgniarki Danuta Koluśniewska i Alina Gocłowska.  Z badań skorzystały 75 osób. W obchodach Światowego Dnia Walki z Cukrzycą uczestniczyły 104 osoby.

Na zakończenie spotkania pani Bożena Zdrodowska serdecznie podziękowała wykładowcom, wszystkim uczestnikom za przybycie, a wolontariuszom, pielęgniarkom, sponsorom, darczyńcom za pomoc w przygotowaniu spotkania.

W niedzielę 19.XI.2017 r. o godz. 1000 w Katedrze  p.w. Św. Michała Archanioła w Łomży, została   odprawiona   msza  św.  pod  przewodnictwem  ks.  Infułata  dr  Jana  Sołowianiuka w intencji diabetyków i ich rodzin, organizatorów, gości, sponsorów.

Maria Wasilewska

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content