Całodobowe monitorowanie glikemii to niewątpliwy przełom w samokontroli cukrzycy. Dzięki systemowi Dexcom G6 można bez nakłuwania opuszek palców kontrolować glikemię w czasie rzeczywistym. To daje możliwość ustawienia alarmów, które ostrzegają pacjenta przed hipo- i hiperglikemią. Ale też pozwala na dzielenie się danymi z pomiarów sposób ciągły z wybranymi osobami. Funkcja ta znacząco ułatwia życie rodzicom małych diabetyków, ale przydaje się także dorosłym z cukrzycą.

Mały diabetyk przebywa w przedszkolu, a jego rodzice są w tym czasie w pracy. Na swoich telefonach mają jednak stały podgląd stężeń cukru dziecka. Widzą aktualny pomiar oraz strzałkę trendu. Jeśli pojawi się hipoglikemia lub hiperglikemia usłyszą odpowiedni alarm… Brzmi jak science fiction? Dla osób z dłuższym stażem choroby, którzy pamiętają czasy, kiedy glukometr był prawdziwą zdobyczą techniki być może tak. Niemniej to już codzienność rzeszy małych pacjentów z cukrzycą i ich bliskich.

Jak korzystać z Dexcom Share i Dexcom Follow?
Aplikacja Dexcom G6 ma wbudowaną funkcję udostępniania danych Share, która pozwala podzielić się odczytami glikemii z pięcioma wybranymi osobami. Osoba obserwująca, niezależnie od tego, jak daleko znajduje się od osoby udostępniającej, ma na swoim telefonie wgląd w jej aktualne glikemie, może otrzymywać też powiadomienia o nieprawidłowych stężeniach glukozy. Aplikacja Dexcom G6 przekazuje informacje o poziomach cukru do chmury (poprzez wifi lub mobilny transfer danych), a chmura przekazuje te dane do smartfonów upoważnionych do tego obserwatorów.
Jak rozpocząć udostępnianie danych?
• Użytkownik systemu Dexcom klika ikonę „share” w aplikacji G6, a następnie dodaje obserwatora poprzez wprowadzenie jego adresu mailowego.
• Obserwator akceptuje zaproszenie otrzymane w mailu, pobiera aplikację Dexcom Follow i… może rozpocząć obserwowanie.

Możliwość posiadania wglądu w glikemie dziecka w czasie rzeczywistym to jeden z większych atutów systemu Dexcom dla rodziców tych diabetyków, którzy są jeszcze niesamodzielni ze swoją chorobą. Rozwiązanie to pozwala na to, by rodzic nie musiał być cały czas przy dziecku, a jednocześnie czuwał nad jego bezpieczeństwem. Dzięki tej technologii znacznie łatwiej jest zorganizować pobyt dziecka w przedszkolu czy szkole i to zarówno z punktu widzenia placówki, jak i samych rodziców.
• Przedszkola znacznie chętniej przystają na podjęcie się opieki nad dzieckiem z cukrzycą wiedząc, że rękę na pulsie jego glikemii będzie przez cały czas trzymał rodzic.
• Rodzice mogą łączyć opiekę nad małym diabetykiem z pracą zawodową czy innymi zadaniami.
• Dziecko ma możliwość rozwijania się wgronie rówieśników, co jeszcze nie tak dawno, kiedy nie było tak zaawansowanych możliwości samokontroli, było ogromnym wyzwaniem.

Możliwość udostępniania danych jednocześnie 5 osobom sprawia, że ta zdalna opieka nad dzieckiem z cukrzycą rozkłada się na kilka osób, dzięki czemu łatwiej ją wpleść w codzienne obowiązki.

Bezpieczeństwo i dobrze pojęta kontrola
W przypadku starszych dzieci, aplikacje Share i Follow warto wykorzystać do uczenia diabetyka samodzielności, do stopniowego przejmowania przez niego odpowiedzialności za swoją chorobę. To trudny, ale niezbędny proces dojrzewania z cukrzycą. Nastolatki zwykle unikają rozmów o cukrzycy, chciałyby zachować swoje cukry dla siebie, wstydzą się niepowodzeń w leczeniu. Rodzice z kolei czują się znacznie spokojniej, jeśli mają jakikolwiek wgląd w samokontrolę dziecka. Rozwiązanie oferowane przez Dexcom pozwala pogodzić te dwie sprzeczności. O cukrzycy można praktycznie nie rozmawiać, a i tak i dziecko, i rodzice mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa.

W przypadku starszych dzieci oraz osób dorosłych warto skorzystać z tego, że powiadomienia odnośnie np. alarmów mogą być ustawione odrębnie dla osoby udostępniającej oraz obserwującej. Przykładowo alarm sygnalizujący hipoglikemię u diabetyka może się aktywować przy wartości cukru 70 mg/dl; natomiast u osoby obserwującej – przy wartości 50 mg/dl. Można też ustawić opóźnienie ostrzeżenia u osoby obserwującej. Jeśli pacjent odpowiednio szybko zareaguje, wówczas u obserwatora alarm o hipoglikemii się nie pojawi. Dzięki temu osoby obserwujące są „niepokojone” alarmami znacznie rzadziej, ale jeśli cukier faktycznie znacząco się obniży mają tego świadomość i mogą zacząć monitorować samopoczucie i sytuację wokół diabetyka.

Jakiego wsparcia oczekujesz?
W przypadku dorosłych diabetyków dzielenie się z bliskimi wynikami glikemii powinno być elementem wsparcia w chorobie, a nie źródłem konfliktów i nieporozumień. Te mogą się pojawić, jeśli nasi obserwatorzy reagują nieadekwatnie do naszych oczekiwań, np. skupiają się na krytyce nieprawidłowych glikemii. Każda osoba żyjąca z cukrzycą wie, jakie są konsekwencje zbyt wysokich cukrów, ale też tylko osoba żyjąca z cukrzycą wie, że niekiedy są one nieuniknione i nie zawsze mamy na wszystko wpływ. Dlatego zanim włączymy kogoś do świata naszej samokontroli, warto porozmawiać po co to robimy, jakiej pomocy oczekujemy i w jakich sytuacjach. Określ jasno, kiedy Twój obserwator powinien zareagować i jak powinien zareagować. Dzięki jasno określony zasadom i diabetyk i jego bliscy będą mieli komfort korzystania z aplikacji Share i Follow.

Dla wielu osób z cukrzycą świadomość, że nie są z chorobą zupełnie sami, że mają bliskich zaangażowanych w ich samokontrolę ma ogromne znaczenie. Łatwiej jest opanować strach przed hipoglikemią, kiedy wiemy, że nie musimy polegać wyłącznie na sobie. Trudniej jest też lekceważyć cukrzycę i dopuszczać do znacznych przecukrzeń, kiedy wiemy, że nasi bliscy będą to obserwować. Kontrola, której zwykle nie lubimy, w przypadku leczenia cukrzycy, bywa niezbędna.

Małgorzata Marszałek

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content