Wywiad z Anną Śliwińską, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków dotyczący wystosowania apelu do Ministra Zdrowia o włączenie flozyn na listę bezpłatnych leków dla seniorów.

Medexpress: Towarzystwa kliniczne oraz organizacje pacjentów, w tym Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, wystąpiły z apelem, aby dołączyć do listy bezpłatnych leków dla seniorów leki z trzech bardzo istotnych obszarów terapeutycznych: cukrzycy, przewlekłej choroby nerek i niewydolności serca. Z czego wynika ten apel i dlaczego postanowiliście Państwo go wystosować?

Anna Śliwińska: Postanowiliśmy wystosować do ministra zdrowia apel o włączenie flozyn na listę bezpłatnych leków dla seniorów 75+, głównie z tego powodu, że nasi seniorzy bardzo cierpią na wielochorobowość (co jest udowodnione danymi naukowymi, a Polska tu „przoduje”). Nasi seniorzy cierpią na wiele chorób, w tym bardzo często na trzy wynikające czasami z siebie schorzenia: cukrzycę, niewydolność serca i przewlekłą chorobę nerek. I trzeba pamiętać, że osoby te chorują przewlekle, czyli do końca życia, nie mając możliwości odciążyć się z wydatków jakie ponoszą. W związku z tym, aby ulżyć seniorom w tych licznych wydatkach, zwróciliśmy się do Ministerstwa Zdrowia o to, aby flozyny, które pomagają w tych wspomnianych trzech obszarach chorobowych, włączyć na listę bezpłatnych leków dla seniorów. Flozyna w cukrzycy nie tylko pomaga unormować poziom cukru we krwi, ale także zapobiega groźnym dla życia i zdrowia powikłaniom, w tym nefrologicznym i kardiologicznym. Trzeba też pamiętać, że lista leków dla seniorów nie była istotnie uaktualniana w obszarach cukrzycy od początku swojego powstania, jak również o tym, że pozostają niewykorzystane środki w ramach właśnie tej listy. Dlatego uważamy, że jest przestrzeń na dopisanie flozyn na listę bezpłatnych leków dla seniorów.

Źródło: www.medexpress.pl

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content