Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia[1], od 1 stycznia 2024 roku dapagliflozyna – stosowana u pacjentów z cukrzycą typu 2, niewydolnością serca i przewlekłą chorobą nerek ponownie znajdzie się na liście leków refundowanych po dwumiesięcznej przerwie.

Wprowadzone w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 11.12 br. modyfikacje uwzględniają też poszerzenie wskazań do jej stosowania u pacjentów kardiologicznych i nefrologicznych, a także ponowne, bezpłatne udostępnienie leku dla pacjentów od 65 r.ż.

Podarowany czas

Wydłużenie życia, zmniejszenie liczby hospitalizacji, wydłużenie czasu do dializoterapii czy przeszczepu nerek i wreszcie poprawa jakości życia chorych – o to, wspólnie z ekspertami, apelowały organizacje pacjentów na co dzień wspierające osoby z 3 powszechnie występującymi chorobami populacyjnymi, bo flozyny stanowią swego rodzaju uniwersalne oręże, gdy nerki lub serce przestają funkcjonować tak, jak powinny. Zgodnie z obwieszczeniem Ministerstwa Zdrowia z 11 grudnia br.[2] i wcześniejszymi zapowiedziami, z Nowym Rokiem, po dwumiesięcznym okresie przejściowym, dapagliflozyna ponownie pojawi się na liście leków refundowanych, tym samym wracając też na listę bezpłatnych leków 65+.

Choć proponowane przez Ministerstwo Zdrowia zmiany kryteriów refundacyjnych w przypadku przewlekłej choroby nerek z pozoru mogą wydawać się kosmetyczne, to w praktyce zmieniają możliwości leczenia nefroprotekcyjnego w bardzo dużym zakresie. Specjaliści od dłuższego czasu alarmowali, że pierwotne zapisy refundacyjne nijak miały się do dostępności koniecznych do przeprowadzenia badań diagnostycznych i znacznie zawężały populację, która faktycznie mogłaby odnieść korzyść z ich stosowania. Zmiana z uprzednio obowiązującego kryterium „albuminuria ≥200 mg/g” na „albuminuria lub białkomocz” realnie wpłynie na praktykę kliniczną i możliwość szerszego stosowania flozyn u osób, u których rozwija się przewlekła choroba nerek.

Również pacjenci z niewydolnością serca z łagodnie obniżoną frakcją wyrzutową serca (LVEF 40% – 50%)  od 1 stycznia będą mogli skorzystać z refundacji dapagliflozyny.

Zmiany w projekcie obwieszczenia komentuje także Anna Śliwińska prezes honorowa Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków:

– Jako przedstawiciel środowiska diabetologicznego cieszę się z powrotu dapagliflozyny na listę leków refundowanych. Wszystkim stronom bardzo na tym zależało i jesteśmy zadowoleni z tego, że ministerstwo postąpiło zgodnie ze swoimi deklaracjami. Dziękuję również wszystkim, którzy w ciągu ostatnich paru miesięcy zaangażowali się w działania komunikacyjne, które umożliwiły sprawne przeprowadzenie pacjentów przez okres przejściowy.

Wskazanie diabetologiczne pozostaje bez zmian w stosunku do wskazania obowiązującego do 31 października br. Odpłatność dla pacjenta wynosić będzie 48,02 zł.

Druga flozyna – kanagliflozyna – nie wróciła do refundacji, a dotychczas refundowana empagliflozyna pozostaje w refundacji bez rozszerzenia wskazań.

[1] Cowzdrowiu – Styczniowa lista leków refundowanych (2024): jest już projekt. Jakie zmiany? Chodzi m.in. o onkologię oraz choroby rzadkie
[2]https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-11-grudnia-2023-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content