W opublikowanym obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r. pojawiły się nowe, długo oczekiwane pozytywne zmiany dla pacjentów diabetologicznych zmagających się z chorobami oczu.

 

 

Do programu lekowego B.70 Leczenie pacjentów z chorobami siatkówki zostały dodane dwie substancje czynne:

  • brolucizumab w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki (DME)
  • farycymab w leczeniu wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) oraz leczenie cukrzycowego obrzęku plamki (DME)

Wśród zapowiadanych nowych terapii pojawia się farycymab – pierwszy dwuskładnikowy lek, który łącząc inhibitor anty-VEGF i angiopoetynę typu 2 pozwala osiągnąć możliwie najdłuższe odstępy pomiędzy iniekcjami doszklistkowymi, nawet do 4 miesięcy. Dzięki temu innowacyjnemu podejściu terapeutycznemu możliwe jest zmniejszenie liczby koniecznych wizyt u specjalisty, co przekłada się na komfort dla pacjenta oraz pozytywnie wpływa na system ochrony zdrowia, pozwalając na zmniejszenie kolejek do okulistów.

To kolejna dobra zmiana, dająca możliwość indywidualnego podejścia do pacjenta i personalizacji leczenia.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content