Zgodnie z projektem listy refundacyjnej dla obwieszczenia obowiązującego od dnia 1 marca 2023 r. w refundacji aptecznej finansowanie uzyska produkt leczniczy Suliqua (Insulinum glarginum + Lixisenatidum).

Wskazanie do refundacji dotyczy cukrzycy typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c ≥ 7,5%, z otyłością definiowaną jako BMI ≥30 kg/m2 oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako:

 1. potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub
 2. uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub
 3. obecność dwóch lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej:
  a. wiek ≥55 lat dla mężczyzn, ≥60 lat dla kobiet,
  b. dyslipidemia,
  c. nadciśnienie tętnicze,
  d. palenie tytoniu.

Produkt leczniczy Suliqua jest dostępny w dwóch fabrycznie napełnionych wstrzykiwaczach, tj. odpowiednio Suliqua wstrzykiwacz (10-40) i Suliqua wstrzykiwacz (30-60), które zapewniają inne opcje dawkowania.

Poziom odpłatności zgodnie z obwieszczeniem wyniesie 30% – za produkt leczniczy Suliqua 100 jednostek/ml + 50 mikrogramów/ml pacjent zapłaci 149,28 zł, a za Suliqua 100 jednostek/ml + 33 mikrogramy/ml cena wyniesie 93,13 zł.

Podwyżki dopłat pacjenta do insuliny glargine 

Z uwagi na wprowadzoną zmianę podstawy limitu w grupie 14.3, Hormony trzustki – długodziałające analogi insulin, od 1 marca 2023 wzrośnie odpłatność pacjenta do większości analogów długodziałających, w tym znacząco do insuliny glargine (insulinum glarginum). Wzrost ceny nie wynika z podwyżek cenowych po stronie producentów.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content