Dnia 15.06 br. podczas spotkania prasowego eksperci dyskutowali na temat właściwego leczenia cukrzycy, którego szczególnie istotnym elementem są nowoczesne systemy do monitorowania glikemii.

Optymalna kontrola glikemii za pomocą nowoczesnych systemów monitorowania glikemii stała się nie tylko pierwszym krokiem do właściwego leczenia cukrzycy, ale także narzędziem edukacyjnym dla pacjentów. Eksperci tłumaczą, że spersonalizowane leczenie cukrzycy może odbywać się m. in. dzięki systemom do ciągłego kontrolowania  glikemii, takim jak system FreeStyle Libre. Jest to rozwiązanie, które właśnie obchodzi 5-tą rocznicę obecności w praktyce diabetologicznej w Polsce. Pacjenci podkreślają, że możliwość ciągłego monitorowania glikemii pozwala im lepiej zarządzać chorobą oraz daje większą dyskrecję i  lepszy komfort stosowania niż dokonywanie pomiarów glukometrem.

Cukrzyca jest jednym z największych wyzwań naszych czasów, dlatego jako diabetolodzy wspieramy wszelkie działania podnoszące świadomość w zakresie zdrowego stylu życia oraz metody wspierające bardzo dobre leczenie i monitorowanie cukrzycy. Współczesna diabetologia pozwala na personalizację leczenia do konkretnego pacjenta. Jest to bardzo ważne, ponieważ dzięki uwzględnieniu danych takich jak wiek pacjenta, tryb życia, współwystępowanie innych chorób, można odpowiednio dostosować leczenie. Wszystkie informacje o pacjencie dotyczące sposobu odżywiania, prowadzonej aktywności fizycznej, wpływają na poziomy glikemii. Pacjent, który może stale monitorować poziom cukru za pomocą systemu monitorowania glikemii, widzi, które produkty żywnościowe, jaki rodzaj wysiłku fizycznego wpływa na niego korzystnie, a które powodują wahania glikemii. Dzięki temu systemowi pacjent jest lepiej wyedukowany, a co za tym idzie uzyskuje lepsze wyrównanie metaboliczne cukrzycy, jest świadomy i ma poczucie bezpieczeństwa – wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec, Katedra i Klinika Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Cukrzyca to pandemia naszych czasów. Jest to choroba, która charakteryzuje się zbyt wysokim stężeniem glukozy we krwi, co prowadzi do rozwoju poważnych przewlekłych powikłań, pogorszenia stanu zdrowia oraz jakości życia chorego, a przy braku kontroli, do znacznego skrócenia życia. Pomimo dotychczasowych działań edukacyjnych i terapeutycznych, liczba chorych wciąż wzrasta. Dlatego tak istotne jest podejmowanie wszelkich działań zmieniających obecne trendy. Należy pacjentów edukować i leczyć efektywnie, z wykorzystaniem sprawdzonych w praktyce klinicznej rozwiązań, które przyczyniają się do podnoszenia samoświadomości chorych oraz poprawiają wyniki farmakoterapii.

Coraz częściej rekomendowanym parametrem wyrównania glikemii jest czas spędzony w zakresie docelowym, tzw. normoglikemii (czyli prawidłowej glikemii, takiej jaka występuje fizjologicznie, w zdrowym organizmie). Aby osiągnąć ten stan, ważna jest samokontrola stężenia glukozy, która jest pierwszym krokiem do właściwego leczenia cukrzycy.  Nowoczesne systemy do monitorowania dają możliwość nie tylko optymalnego kontrolowania glikemii, ale są też narzędziem edukacyjnym, podnoszą świadomość chorego nt. wpływu diety i aktywności fizycznej na poziom cukru we krwi, sprawiają, że chory staje się bardziej odpowiedzialny za wynik leczenia i stan swojego zdrowia, a dzięki możliwości dzielenia się danymi z lekarzem i pielęgniarką za pośrednictwem aplikacji, poprawia się jakość kontaktu z personelem medycznym – tłumaczy prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Systemy monitorowania glikemii to rewolucja w sposobie kontroli poziomu cukru we krwi. W ostatnim czasie przeszły wielki sprawdzian podczas pandemii COVID-19, wspierały efektywność kontaktu chorego z personelem medycznym, przyczyniały się do podnoszenia poziomu samoświadomości chorych, lepszego rozumienia choroby – a to skutkowało większym poczuciem odpowiedzialności za efekt terapii. Sytuacja chorych na cukrzycę w czasie epidemii była szczególnie trudna, byli oni dużo bardziej zagrożeni ciężkim przebiegiem choroby przy zakażeniu koronawirusem, zwłaszcza jeśli choroba nie była dobrze kontrolowana.

Systemy ciągłego monitorowania glikemii bardzo poprawiły komunikację na linii lekarz – pacjent. Urządzenia, które w sposób ciągły monitorują glikemię, pozwalają pacjentom na obserwację stężenia glukozy przez 24 godziny na dobę, dzięki czemu chorzy oraz ich bliscy stają się bardziej świadomi przebiegu choroby i uczą się podejmować samodzielne decyzje, które korzystnie wpływają na poziom cukru we krwi. W dłuższej perspektywie, ich zastosowanie może pomóc w zmniejszeniu liczby powikłań cukrzycy, podnieść jakoś i długość życia chorych, poprawić efektywność leczenia i zmniejszyć skutki ekonomiczne tej chorobymówi prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak, kierownik Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego PUM w Szczecinie; Konsultant Krajowy w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej. 

W odróżnieniu od glukometru, system do ciągłego monitorowania glikemii pozwala na pomiar poziomu glukozy bez nakłuwania opuszka palca, co wiążę się często z odczuwaniem bólu, ale także wymaga przestrzegania wielu zasad higienicznych, co w wielu sytuacjach nie jest możliwe do zrealizowania. Z tego powodu osoby chore na cukrzycę nie są w stanie dokonywać pomiarów tak często, jak wymaga zalecona terapia. System do ciągłego monitorowania glikemii pozwala na ocenę jego zmian w przeszłości i przewidywanie, jak zmieni się w ciągu najbliższego czasu, a co za tym idzie, jest to doskonałe narzędzie edukacyjne, które rozwija umiejętności interpretacji wyniku poziomu glukozy przez osobę chorą na cukrzycę. Pacjent lepiej rozumie jakie zachowania pomagają mu w wyrównaniu glikemii, co czyni go zaangażowanym partnerem w procesie leczenia. I najważniejsze – system do ciągłego monitorowania glikemii posiada aplikacje, które pozwalają na wsparcie osób chorych na cukrzycę przez bliskich oraz zespół terapeutyczny  dodaje dr n. o zdrowiu Beata Stepanow, Prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej.

Inwestycja w rozwiązania podnoszące efektywność terapii, to inwestycja, którą należy ponieść, aby zmniejszyć obciążenie budżetu skutkami powikłań cukrzycy – chorób sercowo-naczyniowych, nefrologicznych, okulistycznych, dermatologicznych, psychiatrycznych.

Rozwiązaniem wartym szerszego udostępnienia dorosłym pacjentom z cukrzycą na wielokrotnych wstrzyknięciach insuliny są systemy ciągłego pomiaru glikemii metodą skanowania (isCGM). Jako potencjalne źródło finansowania refundacji należy rozważyć wykorzystanie środków z podatku cukrowego, co byłoby zgodne z intencją ustawodawcy i spełnieniem oczekiwań społecznych – podkreśla dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA, ekspert systemu ochrony zdrowia.

Zastosowanie systemów monitorowania glikemii może pomóc w zmniejszeniu ryzyka rozwoju powikłań cukrzycy, znacząco poprawić jakość życia chorych oraz poprawić efektywność leczenia. Jak wynika z raportuRola nowoczesnych metod monitorowania glikemii i telemedycyny w indywidualizacji opieki nad pacjentem z cukrzycą[1], chorzy, którzy stosują nowoczesne urządzenia do monitorowania glikemii cenią łatwość i wygodę ich wykorzystania. Jako wskazywane przez pacjentów korzyści ze stosowania tych urządzeń, eksperci zwracają uwagę na: bezbolesność pomiarów, większą ilość informacji o zmienności glikemii, a także łatwość dokonywania pomiaru.

Używam systemu do monitorowania glikemii już od kilku tygodni i sprawdzam cukier wielokrotnie w ciągu dnia, właściwie po każdym posiłku, wiem dzięki temu, że jakieś produkty, które lekceważyłem, potrafią mi niestety zaszkodzić. Dogodność tego urządzenia jest ogromna. Chciałbym, żeby to urządzenie było dostępne dla każdego, kto tego potrzebuje, bo ono uczy jak żyć z chorobą – mówi Zbigniew Hołdys, który od lat choruje na cukrzycę.  

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków docenia pozytywne decyzje Ministerstwa Zdrowia z ostatnich lat, tzn. udostępnienie w refundacji nowoczesnych systemów monitorowania glikemii i nowych farmakoterapii, dzięki czemu na naszych oczach zmienia jakość leczenia osób z cukrzycą. Pacjenci chwalą sobie możliwość stosowania narzędzi, które pomagają im zrozumieć chorobę i lepiej stosować się do zaleceń lekarza. Osoby chorujące na cukrzycę podkreślają, że możliwość ciągłej kontroli glikemii to kwestia ich zdrowia i zapobiegania dramatycznym powikłaniom. Pacjenci mają większą świadomość swojej cukrzycy i jej wpływu na organizm. W związku z tym zasadne jest udostępnianie nowoczesnych systemów kolejnym grupom chorych – dorosłym z cukrzycą typu 1, kobietom z cukrzycą ciążową, jak również wszystkim tym, którzy stosują intensywną insulinoterapię, bo oni odniosą największe korzyści z dostępu do nowoczesnych systemów monitorowania glikemii wyjaśnia Anna Śliwińska, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

W dłuższej perspektywie, zastosowanie systemów monitorowania glikemii może pomóc w zmniejszeniu liczby powikłań cukrzycy, podnieść jakość i długość życia chorych, poprawić efektywność leczenia i zmniejszyć skutki ekonomiczne tej choroby.

[1]https://cukrzyca.info.pl/aktualnosci/znaczenie_nowoczesnych_metod_monitorowania_glikemii_i_telemedycyny_dla_poprawy_jakosci_opieki_nad_pacjentem_z_cukrzyca

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content