Na Jasnej Górze odbyła się 31. Pielgrzymka Diabetyków, czyli osób chorych na różne typy cukrzycy. To jedna z najpowszechniej występujących chorób na świecie, nazywana jest pierwszą niezakaźną epidemią. Na świecie choruje na nią 422 milionów osób, z czego 179 milionów, to osoby u których choroba jeszcze nie została zdiagnozowana. W Polsce zmaga się z nią aż 3 miliony osób.

Jasnogórskie spotkanie jak zwykle było okazją nie tylko do wspólnej modlitwy, ale także do przypomnienia o problemach osób zmagających się z tą trudną i nieuleczalną chorobą.

Anna Śliwińska prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków zwróciła uwagę, że na wszystkie typy cukrzycy choruje coraz więcej ludzi. Przyczyna niektórych jest jeszcze nie do końca znana, a zachorowalność na nie wzrasta. Prawdziwą epidemią jest cukrzyca typu drugiego, do której powstania w znacznej mierze przyczynia się zły tryb życia, a rozwija się u osób w coraz młodszym wieku.

– Aż 90% przypadków to właśnie cukrzyca typu drugiego, która jest spowodowana: otyłością, złym odżywianiem i brakiem aktywności fizycznej. Warto zadbać o zdrowy tryb życia. Jeżeli nie dopuścimy do otyłości to jest duża szansa, że na nią nie zachorujemy. Jeżeli cukrzyca występowała w rodzinie, to może ona w pewnym momencie pojawić się u nas, ale jeżeli będziemy pamiętać o badaniach to możemy ją od nas oddalić – zaapelowała prezes.

Cukrzyca jest chorobą przewlekłą, w której trzustka nie produkuje wystarczającej ilości insuliny lub jej prawidłowo nie wykorzystuje. Aby komórki mogły zużytkować glukozę jako materiał energetyczny, musi być obecna we krwi insulina. Glukoza jest niezbędna do życia, stanowi ona rodzaj paliwa zasilającego mózg. Problem pojawia się wtedy, gdy cukru we krwi jest zbyt dużo. Wówczas staje się on dla organizmu trucizną, która niszczy narządy. Uszkodzenia przede wszystkim pojawiają się w oczach, nerkach czy sercu, czyli w narządach, które pobierają glukozę niezależnie od insuliny.

– Przyjechałyśmy na Jasną Górę prosić o zdrowie dla naszych bliskich, którzy zmagają się z chorobą. To straszna dolegliwość i nieuleczalna – mówili uczestnicy.

Agnieszka Szymańska powiedziała, że wstąpiła do Koła Diabetyków w Drzewicy, aby pomagać swoim bliskim w walce z chorobą. – Wstąpiłam do koła w naszym miasteczku, żeby mieć większą świadomość tego problemu. Dzięki temu poszerzamy wiedzę na temat cukrzycy, poznajemy pacjentów i ich opiekunów i przyjeżdżamy np. na Jasną Górę, żeby się wspólnie modlić, dla nas to ważne – zauważyła pani Agnieszka.

Zwróciła uwagę, że największej pomocy potrzebują osoby starsze, które często zostają same z chorobą. Cukrzyca ma bardzo dużo następstw np. choroby serca, dochodzi też do powolnej utraty wzroku. Ta choroba rujnuje zdrowie i życie, dlatego ważna jest profilaktyka. – Niestety te objawy nie są jednoznaczne, więc za nim pójdziemy do lekarza, to okazuje się, że już duże spustoszenie w organizmie spowodowała – uwrażliwia na problem Agnieszka Szymańska.

– Cukrzyca jest chorobą z której się nie wyrasta. Musimy się zastanowić, czy nie lepiej już teraz zacząć dbać o siebie – apelują diabetycy.

– Dziś na Jasnej Górze dziękujemy za opiekę, ale też prosimy o zdrowie dla naszych bliskich. Znam ten problem, ponieważ moi rodzice chorują na cukrzycę. Dopiero dzięki nim zrozumiałam jak ważna jest profilaktyka, świadomość tego problemu i wczesne badania. Mieszkamy w małym miasteczku, niestety dostęp do badań mamy bardzo ograniczony. Może gdybyśmy wcześniej zareagowały było by inaczej – powiedziała Izabela Jedynak.

Dodała, musimy zacząć najpierw od siebie, jeżeli przypilnujemy diety i właściwego odżywiania, to sprawy medyczne nie będą tak przykre.

Organizatorem pielgrzymki było Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, które jest największą i najstarszą organizacją pacjentów w Polsce. Zrzesza osoby zmagające się z chorobą, ich rodziny, a także bliskich. Stowarzyszenie organizuje wydarzenia edukacyjne, informacyjne, a także konferencje i wykłady, z których korzystają nie tylko chorzy, ale także ich opiekunowie. Podczas wyjazdów rehabilitacyjnych pacjenci otrzymują wsparcie psychologiczne, są również wyposażani w potrzebne sprzęty np. w glukometry, czyli urządzenia służące do pomiaru i bieżącego odczytu poziomu glukozy we krwi. To wszystko ma pomóc chorym, żeby nie czuli się samotni i wykluczeni, aby mogli normalni żyć.

Drogę krzyżową na wałach o godzinie 13:00 rozpoczął prezes Koła PSD w Drzewicy Włodzimierz Pomykała, kolejne stacje poprowadzili członkowie. Ostatnią 14 stację Prezes Zarządu Głównego Anna Śliwińska. Po drodze krzyżowej udaliśmy się pod Pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II, gdzie wspólnie odśpiewaliśmy ukochaną pieś Papieża „Barkę”. Prezes Zarządu Głównego Anna Śliwińska podziękowała wszystkim obecnym za zaangażowanie w organizację pielgrzymki – przekazała pozdrowienia, życzyła zdrowia oraz zaprosiła na XXXII spotkanie na Jasnej Górze w 2023 r.

Źródło: www.psddrzewica.pl  Maria Bareła/Mirosława Szymusik @JasnaGóraNews

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content