Dnia 19.11 br. podczas X Krajowego Walnego Zebrania Delegatów zostały wybrane nowe władze Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, po 16 latach w PSD, w tym 8 latach (dwóch kadencjach) na stanowisku prezesa, wyłącznie ze względów osobistych, dotychczasowa prezes Anna Śliwińska nie kandydowała w wyborach na trzecią kadencję.

W wyniku wyborów nową Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków została Monika Kaczmarek, dotychczasowa Skarbnik Zarządu Głównego PSD i Prezes Oddziału Rejonowego PSD w Złotoryi.

 

 

Do nowych władz PSD wybrani zostali:

Zarząd Główny:
Monika Kaczmarek – prezes
Beata Pacholak – wiceprezes
Andrzej Mielcarek – sekretarz
Eugeniusz Tworek – skarbnik
Ewa Dygaszewicz – członek
Mariusz Gołdyn – członek
Teresa Jaskóła – członek

Główna Komisja Rewizyjna:
Piotr Jędrzejczyk
Władysław Kubiński
Michał Pomykała
Agnieszka Słoczyńska-Tworus
Arkadiusz Szczepański

Główny Sąd Koleżeński:
Jan Dąmbrowski
Mieczysław Jakób
Dawid Kopała
Małgorzata Krawiec
Zbigniew Wawrzyńczak
Elżbieta Znój
Helena Zubalewicz

Główna Komisja Rewizyjna i Główny Sąd Koleżeński są jeszcze przed ukonstytuowaniem.

Dotychczasowej Prezes ZG PSD Annie Śliwińskiej Krajowe Walne Zebranie Delegatów przyznało tytuł Honorowego Prezesa przez aklamację.
Zmiany w Zarządzie Głównym PSD nie będą wdrażane gwałtownie. Anna Śliwińska będzie żegnała się z ZG PSD powoli i przez następne trzy miesiące (do 29.02.2024 r.) będzie przekazywała obowiązki i wdrażała nową prezes i zarząd. Płynność działania organizacji zostanie w pełni zachowana.

PSD jest w dobrych rękach! Nowa pani prezes i zarząd z pewnością będą prężnie działali dla dobra osób z cukrzycą w Polsce.

Nowa Prezes ZG PSD Monika Kaczmarek i poprzednia Prezes ZG PSD Anna Śliwińska

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content