Do najnowszej listy refundacyjnej, która weszła w życie z dniem 1 września 2022 r. wprowadzono zmiany kryteriów refundacji flozyn i inkretyn – nowoczesnych terapii lekowych stosowanych u pacjentów z cukrzycą typu 2. Dodatkowo wprowadzono refundację gliptyn. Kto może skorzystać z refundacji?

Do tej pory nowoczesne leki w cukrzycy typu 2 były refundowane tylko dla niewielu pacjentów. Nowa lista refundacyjna wprowadza rozszerzenia wskazań dla analogów GLP-1 (inkretyn) i inhibitorów SGLT-2 (flozyn). Oprócz rozszerzeń wskazań dla refundowanych już leków, do listy refundacyjnej dodano preparaty z grupy inhibitorów DPP-4 (gliptyny). Od września leki zawierające sitagliptynę oraz wildagliptynę są dostępne z 30% dopłatą po stronie pacjenta, co sprawia, że koszt tych terapii jest zdecydowanie bardziej akceptowalny.

Pierwsza zmiana w refundacji flozyn i inkretyn dotyczy kryterium poziomu hemoglobiny glikowanej (HbA1c) z 8% do 7,5%. Druga zmiana to obniżenie kryterium wskaźnika BMI z 35 do 30. Co istotne, refundacja dotyczy również pacjentów, którzy już korzystają z dwóch leków, w tym jednym z nich może być insulina. Tym pacjentom również przysługuje refundacja. To przełom pozwalający – po wielu latach starań – na leczenie dużo bardziej zbliżone do wytycznych naukowych.

Zmiany refundacyjne przedstawiono w Tabeli 1.­­­­

Wytyczne dla pacjentów

Nowo wprowadzone rozszerzenia oraz refundacje obejmują pacjentów ze zdiagnozowaną cukrzycą typu 2. Zależnie  od substancji, zakres wskazań objętych refundacją różni się nieznacznie. Większość wskazań objętych refundacją dotyczy pacjentów, którzy leczeni są co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, u których wartość hemoglobiny glikowanej wynosi równo lub więcej niż 7,5%, z otyłością definiowaną jako BMI ≥30 kg/m2 oraz charakteryzują się bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym. Dokładny zakres wskazań objętych refundacją dla każdej substancji czynnej znajduje się w Tabeli 2.

Poziom odpłatności dla każdej  substancji w tabeli wynosi 30%.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content