Szpital Uniwersytecki w Krakowie uruchomił e-learningowa platformę szkoleniową dotyczącą stopy cukrzycowej. Platforma jest dostępna dla lekarzy i pielęgniarek z całego kraju.

Po zalogowaniu przy użyciu numeru prawa wykonywania zawodu, lekarze i pielęgniarki uzyskują możliwość korzystania ze wszystkich materiałów edukacyjnych oraz dostęp do testu zaliczeniowego, a także ankiety ewaluacyjnej.

Korzystanie z platformy możliwe będzie do dnia 31 grudnia 2018 roku. Celem szkolenia jest zaznajomienie z problematyką zespołu stopy cukrzycowej, w tym jego diagnostyką i multidyscyplinarnym leczeniem.

Wszelkie udostępnione materiały uzyskały akceptację Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, konsultanta krajowego z diabetologii, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz przedstawicieli konsultantów krajowych w zakresie chirurgii, chirurgii naczyniowej oraz angiologii.

Szkolenie realizowane jest ze środków resortu zdrowia przeznaczonych na realizację programu polityki zdrowotnej pn. “Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016-2018” w ramach zadania pn. “Organizacja szkoleń dla lekarzy i pielęgniarek różnych specjalności w tym diabetologii i medycyny rodzinnej, obejmujących prewencję, diagnostykę i terapię ZSC” – informuje Ministerstwo Zdrowia.

Więcej: www.mz.gov.pl

Źródło: MZ/Rynek Zdrowia

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content