Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa

22 668 47 19

sekretariat@diabetyk.org.pl

Przekaż swój 1,5% naszej organizacji. Prosto. Szybko. Za darmo.

  1. Start
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Aktualności
  6. /
  7. Japońskie badania: cukrzycę typu...

Nawet 20 lat wcześniej można wykryć cukrzycę typu 2 – wynika z przeprowadzonych w Japonii wieloletnich obserwacji. Informuje o tym “Journal of Endocrine Society”.

Cukrzycę typu 2 wywołuje spadek wytwarzania insuliny lub narastająca oporność na jej działanie. W tym drugim przypadku organizm może wytwarzać coraz więcej tego hormonu, a mimo to jego działanie jest niewystarczające. Jednym z tego powodów jest otyłość.

Z najnowszych badań japońskich specjalistów wynika, że pomiar glukozy we krwi, oporności na działanie insuliny oraz wskaźnik BMI (masy ciała) może być wczesnym prognostykiem cukrzycy typu 2.

Dr Hiroyuki Sagesaka ze szpitala Aizawa Hospital w Matsumoto twierdzi, że wskazują na to obserwacje 27 tys. osób w wieku 30-50 lat, głównie mężczyzn, które prowadzono w latach 2005-2016. W chwili rozpoczęcia badań żadna z tych osób nie wykazywała objawów cukrzycy typu 2.

Pod koniec obserwacji w 2016 r. chorobę te wykryto u ponad 1 tys. ochotników. Wszystkie te osoby już z 10-letnim wyprzedzeniem wykazywały wyższy poziom glukozy we krwi, większą oporność na działanie insuliny oraz wyższy wskaźnik masy ciała BMI.

Z takim samym, czyli 10-letnim wyprzedzeniem, pojawiały się objawy tzw. stanu cukrzycowego, czyli podwyższonego poziomu glukozy we krwi (100-125 mg/dl na czczo lub 140-199 mg/dl w doustnym teście obciążenia glukozą).

Ponieważ większość chorych na cukrzycę typu 2 przechodzi najpierw stan cukrzycowy, japońscy specjaliści uważają, że chorobę tę możne przewidzieć nawet z 20-letnim wyprzedzeniem.

Dotyczy to jednak tylko niektórych osób, ponieważ ze stanu cukrzycowego jedynie u co dziesiątej osoby rozwija się cukrzyca typu 2. Świadczy o tym glikemia na czczo powyżej 125 mg/dl lub wynik testu obciążenia glukozą co najmniej 200 mg/dl.

Dr Hiroyuki Sagesaka przekonuje, że można zapobiec cukrzycy typu 2 podejmując odpowiednie działania, np. zmianę stylu życia oraz zmniejszenie masy ciała. U niektórych osób trzeba je podjąć jeszcze przed pojawieniem się stanu przedcukrzycowego.

Podwyższone stężenie glukozy we krwi może sugerować rozwój tzw. zespołu metabolicznego (objawiającego się również nadciśnieniem tętniczym i podwyższonymi lipidami we krwi), który w okresie 5-10 lat może ujawnić się powikłaniami miażdżycy (udarem mózgu i zawałem serca).

Według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, poziom glukozy powinny kontrolować osoby po 45. roku życia. Badanie to należy wykonywać co trzy lata, a w przypadku występowania innych czynników ryzyka cukrzycy, takich jak otyłość i nadciśnienie, nawet raz w roku.

Źródło: PAP/Rynek Zdrowia

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content