Okres pandemii nie powstrzymał działalności Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków na Pradze-Południe. W dniu 6.04.2022 w siedzibie przy ul. Sygietyńskiego 7/50 członkowie Koła spotkali się tradycyjnie na „Jajeczku Wielkanocnym”. Nie zabrakło aktualnych akcentów w dekoracjach Sali oraz emblematu naszego Stowarzyszenia i ukraińskiej flagi. Podczas spotkania wiceprezes Kazimierz Urbański przedstawił plan pracy na bieżący rok. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście:

– Ewelina Lanc – Naczelnik Wydziału Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami Urzędu Praga-Południe m.st. Warszawy;
– Ewa Stella-Łukasik – Przedstawicielka Zarządu Mazowieckiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków;
– Aniela Gietka – Przewodnicząca Związku Emerytów i Rencistów Pragi-Południe,
– Witold Jedliński – Prezes Stowarzyszenia Polska-Armenia.

Po dyskusji i przyjęciu planu miłym akcentem spotkania były prezenty od Pana Tomasza Kucharskiego – Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Miłym akcentem były także wystąpienia zaproszonych gości: Pani Naczelnik Eweliny Lanc, Ewy Stelli-Łukasik, Anieli Gietki i Witolda Jedlińskiego.

Ważnym zadaniem jest popularyzowanie profilaktyki zapobiegającej schorzeniom różnych chorób z powodu braku znajomości zachowania diety. Nasze Stowarzyszenie nadal będzie organizować „pogadanki” dla członków i chętnych poznania tej tematyki mieszkańców naszej Dzielnicy. Dla chętnych dwa razy w miesiącu są dyżury w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Sygietyńskiego 7/50 pok. nr 1, I piętro. Serdecznie zapraszamy!

Jerzy Szymborski
Koło PSD Warszawa Praga-Południe

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content