W związku ze zbliżającym się zakończeniem pierwszego półrocza obowiązywania refundacji systemów ciągłego monitorowania glikemii dla osób dorosłych i pojawiającymi się wątpliwościami, Ministerstwo Zdrowia wystosowało pismo z interpretacją obowiązujących przepisów.

Dzięki licznym rozmowom środowiska diabetologicznego i dialogowi z Ministerstwem Zdrowia, interpretacja jest bardzo przyjazna dla kontynuacji wypisywania zleceń na te urządzenia.

Informacje wyszczególnione przez Ministerstwo:

1. Kryterium co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę odnosi się jedynie do pacjentów z cukrzycą typu 2.

2. Ocena kryteriów refundacyjnych dokonana w momencie rozpoczynania refundacji jest podstawą do kontynuacji stosowania systemu; zmiana intensywności insulinoterapii, która nastąpi po włączeniu systemu monitorowania glikemii nie jest czynnikiem wykluczającym możliwość kontynuacji refundacji.

3. Kryterium oceny kontroli glikemii po upływie minimum 4 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zlecenia, maksymalnie po 6 miesiącach jest kryterium podlegającym ocenie przez lekarza prowadzącego, a więc nie podlega ocenie technicznej przez system NFZ. Należy podkreślić, iż wszystkie elementy zamieszczone w rozporządzeniu nie mogą przewidzieć incydentalnych sytuacji, które są marginalne w skali wszystkich przypadków. Ustalenie max. 6 miesięcznego terminu ma służyć pacjentom i mobilizować ich do współpracy z lekarzem prowadzącym (zgodnie z zaleceniami PTD). Możliwość uzyskania kontynuacji zlecenia została przewidziana także w POZ czy poprzez kontakt z pielęgniarką lub położną.

4. Możliwym do wykorzystania dla średnio okresowej oceny kontroli cukrzycy jest parametr szacowanej hemoglobiny glikowanej (eHbA1c) dostępny w aplikacji, a więc bez konieczności wykonania badania laboratoryjnego.

5. Odnosząc się do kryterium TIR (time inrange) w zakresie 70–180 mg/dl >70% czasu lub HbA1c poniżej 7,5%, lub inne indywidualnie określone cele terapeutyczne we współpracy z lekarzem, w przypadku kontynuacji zlecenia u innego lekarza, decyzja o kontynuacji może być oparta o ocenę kontroli cukrzycy i korzyści ze stosowania systemu stwierdzone przez lekarza dokonującego wizyty kontrolnej.

6. W przypadku badania aktywności czujnika przez co najmniej 75% czasu w przedziale wynikającym z okresu użytkowania zrefundowanych czujników osoba uprawniona może oprzeć się o dane z ostatnich 3 miesięcy, w przypadku braku dostępu do danych uwzględniających pełen okres korzystania z refundacji.

Poniżej link do pisma MZ:
Interpretacja przepisów FGM

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content