Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, począwszy od 1 grudnia 2021 roku system monitorowania stężenia glukozy Flash (Flash Glucose Monitoring – FGM) refundowany będzie również u dzieci od 4. do 18. roku życia z cukrzycą typu 3 z bardzo dobrze monitorowaną glikemią, tj. przy co najmniej 8-krotnych pomiarach glikemii na dobę (nie może być zlecany pacjentom zaopatrzonym w system Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym).

Również dla osób z cukrzycą typu 3 refundowane będą: sensor/elektroda oraz transmiter/nadajnik do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) do ukończenia przez pacjentów 26. roku życia, leczonych przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii (brakiem objawów prodromalnych hipoglikemii z wykluczeniem hipoglikemii poalkoholowej).

Dotychczas taka refundacja obowiązywała dla dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1. Oznacza to poszerzenie grupy pacjentów, którym przysługuje refundacja o osoby z cukrzycą wtórną (czyli cukrzycą typu 3), tzn. z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej, do których doprowadzają różne inne choroby istniejące u pacjenta.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content