W dniu 26 czerwca 2021 roku na terenie „Kwatery myśliwskiej Pańków”, w zarządzie Nadleśnictwa Tomaszów odbyły się uroczyste obchody XX lecia Koła Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Termin obchodów warunkowany był sytuacją, spowodowaną pandemią.   Plenerowe spotkanie poprzedzała msza święta w intencji chorych na terenie Sanktuarium MB Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim. Mszę celebrowali: prałat Czesław Grzyb, dziekan Grzegorz Chabros oraz kapelan Józef Rzechuła. Duchowni odznaczeni zostali medalami „Razem Walczymy z cukrzycą”.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście:

Wicewojewoda Lubelski Bolesław Gzik, Starosta Powiatu Tomaszów Lubelski Henryk Karwan, Burmistrz Miasta Wojciech Żukowski, Prezes PSD Pani Anna Śliwińska, Prezes Honorowy PSD Andrzej Bauman, Sekretarz Rady Głównej PSD Barbara Tometczak, Prof. Joanna Haraźna, Prof. Marek Gerkowicz, Dr. n. med. Dorota Boniek Poprawa

Dr. n. med. Ewa Kostrzewa Zabłocka, Dr. diabetolog Wiesława Kurzępa, Nadleśniczy Nadleśnictwa Tomaszów Pan Leszek Dmitroca, Wójt Gminy Tarnawatka Pan Piotr Pasieczny, Dyrektor MPGKiM w Tomaszowie Lubelskim Renata Miziuk, Główny Księgowy Nadleśnictwa Tomaszów Krzysztof Bzymek, Dyrektor PCPR Katarzyna Kyć, Alina Dziura PCPR, Teresa Kosak, Urszula Szałapska, Anna Gardecka – Tomaszowskie Amazonki, Marcin Palonka, Marcin Makowski przedstawiciel firmy Examedin, Józef Neć BIG BUS, Apteka całodobowa Tomaszów Lubelski Ewa Łukasiewicz, Prezes Koła PSD w Sosnowcu Anetta Serafińska, Prezes Koła PSD w Biłgoraju Krystyna Różaniecka, Prezes Koła PSD w Hrubieszowie Irena Łukiewicz.

Program spotkania obejmował:

Wręczenie Brązowego Krzyża Zasługi kol. Urszuli Kochanowskiej Szałapskiej.
Wręczenie medali, odznak, pamiątkowych medali, dyplomów okolicznościowych.
Wykłady: prof. Joanny Haraźnej, prof. Marka Gerkowicza, dr n.med. Doroty Boniek Poprawy, dr n. med. Ewy Kostrzewy Zabłockiej.
Wystąpienia zaproszonych gości, podziękowania przy pieczonym dziku.
Rolę „gospodarza” pełnili Członkowie Koła Powiatowego PSD w Tomaszowie Lubelskim.

Historia Koła Powiatowego PSD w Tomaszowie lubelskim – kalendarium

Listopad 2001 roku: idea zorganizowania w Tomaszowie Lubelskim koła diabetyków – kol. kol. Mirka Piękna, Andrzej Homziak, Karol Kosiacki.

Grudzień 2001 roku: przy wsparciu kol. kol. Danuty Palak, Urszuli Szałapskiej, Tadeusza Depko, Jerzego Dzirby, zebranie zainteresowanych diabetyków w świetlicy Szpitala Powiatowego. Wybór grupy „inicjatywnej”.

Styczeń 2002 roku: zebranie założycielskie z udziałem Prezesa Koła Diabetyków w Zamościu. Odrzucenie propozycji współpracy poza strukturami Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków (PSD) i decyzja o wstąpieniu do struktur, a ściślej do Oddziału Wojewódzkiego PSD w Lublinie.

Lata 2002 – 2016 to okres permanentnych zmian lokalizacji miejsc comiesięcznych spotkań tomaszowskich diabetyków, brak stałej siedziby. Świetlice „Społem”, Nadleśnictwa Tomaszów, Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego, wirtualne biuro w Centrum Zdrowia, a docelowo świetlica P.R.D.i M w Tomaszowie Lubelskim. Wobec trudnej współpracy z Oddziałem Wojewódzkim PSD w Lublinie w dniu 30.06.2016 roku przedstawiciele Kół Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Biłgoraju, Hrubieszowie, Parczewie, Tarnogrodzie oraz Tomaszowie Lubelskim,  podpisali w świetlicy Nadleśnictwa Tomaszów „Inicjatywę Przedstawicieli Kół”. Dokument stał się przyczynkiem do podjęcia Uchwały nr 1 „Walnego, Założycielskiego Zebrania Oddziału Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim” w sprawie powołania Oddziału Rejonowego PSD w Tomaszowie Lubelskim.

Dzięki staraniom Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski, dnia 17 maja 2018 roku w przyległym świetlicy budynku PRDM-u w Tomaszowie Lubelskim odbyło się uroczyste otwarcie „Punktu Dydaktyczno-Informacyjnego”, siedziby Koła Powiatowego oraz Oddziału Rejonowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków (PSD) w Tomaszowie Lubelskim. Ze względu na kłopoty z komunikacją dla osób niepełnosprawnych Zarząd Koła szukał w dalszym ciągu pomieszczenia dla w/w siedzib z uwzględnieniem w/w potrzeb. Przy dużym zaangażowaniu Starosty Powiatu Tomaszowskiego w dniu 3 września 2020 r. nastąpiło oficjalne otwarcie nowej siedziby Punktu Dydaktyczno-Informacyjnego, Koła Powiatowego oraz Oddziału Rejonowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Tomaszowie Lubelskim.

Lokalizacja siedziby struktur PSD w lokalu zadysponowanym dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (PPP) to rozwiązanie w pełni spełniające oczekiwania diabetyków. Łatwy dostęp do punktu DI PSD, biur KP PSD i OR PSD w obszernym pomieszczeniu, możliwość organizowania comiesięcznych spotkań w świetlicy PPP, dostępność windy dla osób niepełnosprawnych spełnia nasze oczekiwania. Funkcjonowanie punktu DI PSD, biur KP PSD i OR PSD nie byłoby możliwe bez pomocy Starosty Powiatu Tomaszów Lubelski, Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski, Nadleśniczego Nadleśnictwa Tomaszów i jego poprzedników, sponsorów, duchowieństwa, ludzi dobrej woli. W tym miejscu należy im podziękować z całego serca.

Liczba członków Koła Powiatowego była zmienna;  oscylowała w granicach 35 – 50 osób.

Koło Powiatowe PSD organizowało w tym dwudziestoleciu kilkaset spotkań dydaktycznych oraz imprez plenerowych, spotkań opłatkowych, realizując z wielkim zaangażowaniem cele zawarte w Statucie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Karol Kosiacki
Prezes Oddziału Rejonowego PSD w Tomaszowie Lubelskim

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content