Dnia 13. 11 br. odbyło się wspólne posiedzenie Parlamentarnych Zespołów ds. Cukrzycy i Zdrowia Publicznego.

Tegoroczny Światowy Dzień Cukrzycy obchodziliśmy w niespotykanych dotąd okolicznościach. Pandemia COVID-19 wstrząsnęła naszym codziennym życiem, przesłoniła też niestety inne problemy w systemie opieki zdrowotnej. Nie możemy jednak zapominać, że niezależnie od koronawirusa, niezmiennie od kilkudziesięciu lat lawinowo wzrasta liczba zachorowań na pierwszą niezakaźną epidemię – cukrzycę. W związku z tym eksperci, pacjenci i decydenci spotkali się, aby wspólnie  porozmawiać o tym, jak zadbać o pacjentów z cukrzycą w dobie pandemii.

W obecnych, trudnych czasach częściej niż wcześniej zdarza się, że inne choroby, z którymi żyjemy są zaniedbywane. Utrudniony jest kontakt stacjonarny ze specjalistą, poradę lekarską można uzyskać zdalnie. Osobie z cukrzycą bez stałego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego trudniej utrzymać dotychczasowy reżim w codziennym życiu. Wyzwaniem stało się leczenie setek tysięcy osób z cukrzycą w całym kraju. Nie pomaga też sytuacja przymusowego siedzenia w domu, przez co częściej sięgamy do lodówki, co sprzyja przybieraniu na wadze – tym samym nie pomaga w walce z cukrzycą i jej powikłaniami. A tymczasem, jak twierdzą eksperci, kluczem jest dobre wyrównanie cukrzycy.

Ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19

Osoby z cukrzycą nie mają większego prawdopodobieństwa zachorowania na COVID-19 niż populacja ogólna. Niestety u osób z cukrzycą zauważa się wyższe ryzyko ciężkiego przebiegu, rozwoju powikłań i zgonu w trakcie infekcji – zwłaszcza u pacjentów z wielochorobowością. W trakcie posiedzenia  o swoich doświadczeniach z takimi chorymi mówił prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki, Past Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego „Widzimy to także wśród pacjentów, którymi na co dzień się zajmujemy się na oddziale. Jeśli jest to pacjent z cukrzycą, z upośledzeniem funkcji nerek  z niewydolnością serca i otyłością, to naprawdę wyzwania, które przed nami stoją są ogromne, a rokowanie szeregu tych pacjentów jest niepewne”.

Przekonywał też, że „osoby z cukrzycą, które wchodzą w infekcję COVID-19 lepiej kontrolowani mają lepsze rokowania niż ci, którzy są niewyrównani. Dlatego tak ważna jest kontrola glikemii i optymalizacja terapii hipoglikemizującej.” Z  obserwacji lekarza rodzinnego, jak przekonywał dr Michał Sutkowski, Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych „Wiele osób z cukrzycą zapada na COVID-19 z rokowaniem bardzo niepewnym. Im jednak pacjent z cukrzycą jest lepiej wyrównany, lepiej wyedukowany w lepszej samokontroli, tym rokowanie jest lepsze. Po covidzie, jeśli rozstrzygnie się on dla pacjenta pomyślnie i pacjent wychodzi ze szpitala (lub od początku jest leczony w warunkach domowych), leczenie takiego pacjenta jest ogromnym wyzwaniem dla lekarza rodzinnego”

Pacjent z cukrzycą w obliczu COVID-19

Podatność na zakażania wirusowe i bakteryjne w dużej mierze zależą od stopnia wyrównania poziomów cukrów. Utrzymujące się na wysokim poziomie cukry mogą wpływać na dysfunkcję systemu immunologicznego i sprawiać, że trudniej zwalczać infekcje. „W momencie kiedy rozpoczęła się pandemia koronawirusa pacjenci odczuwali ogromny strach o kontynuację leczenia, towarzyszył im strach związany z możliwością zarażenia w placówkach opieki medycznej. Odczuwali niepokój przed brakiem dostępu do leków. Na szczęście – jak podkreślała Anna Śliwińska, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, te obawy nie potwierdziły się”. Strach o swoje życie często wpływał i nadal wpływa na to, że diabetycy, nawet w stanach nagłych (z zawałem serca czy udarem mózgu) nie zgłaszają się do lekarza – ryzykując własne życie. Sporo problemów mają osoby ze świeżo zdiagnozowaną cukrzycą. To moment szczególny, który wymaga dużo uwagi, zaangażowania, edukacji i przeorganizowania dotychczasowego życia. „Eksperci cały czas alarmują, że chorujący na cukrzycę ze źle wyrównaną glikemią, w przypadku zachorowania na COVID-19, są pacjentami wysokiego ryzyka ciężkiego przebiegu zakażenia. To dowodzi, że tym bardziej teraz, podczas pandemii koronawirusa, należy szczególnie kontrolować przebieg cukrzycy i glikemię. Całe szczęście, że w zeszłym roku weszły do refundacji nowoczesne leki i technologie, które pomagają w wyrównaniu cukrów. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie staną się one dostępne dla większej grupy pacjentów, bo widzimy, że osoby, które mają do nich dostęp dużo lepiej radzą sobie z kontrolą choroby. To osoby, które nie trafią do szpitala w wyniku ciężkiego przebiegu infekcji COVID-19 albo powikłań cukrzycowych” – puentuje Anna Śliwińska.

Edukacja diabetologiczna w dobie COVID-19

Edukacja diabetologiczna jest ogromnie ważna ze względu na profilaktykę pierwotną i wtórną. W tym roku Światowy Dzień cukrzycy obchodzimy pod hasłem „CUKRZYCA I PIELĘGNIARKI: Pielęgniarki Twoim wsparciem w leczeniu cukrzycy”. „Zmiany legislacyjne w systemie opieki medycznej powinny iść w kierunku poszerzenia kompetencji pielęgniarki i położnej. Natomiast z potrzeb, które są z naszej perspektywy najważniejsze, to zatrudnianie na stanowisku edukatora diabetologicznego wykwalifikowanych osób. Bo edukacja pacjentów jest kluczowa dla ich leczenia” – przekonuje Alicja Szewczyk, konsultant krajowy ds. pielęgniarstwa diabetologicznego, Polska Federacja Edukacji w Diabetologii.

Cukrzyca to problem społeczny. To choroba, która w dobie pandemii, jak wiele chorób szkodzących zdrowiu i życiu Polek i Polaków znalazła się trochę w cieniu, a niesłusznie, bo nadal istnieje. – puentuje prof. Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu.

Link do nagrania całego posiedzenia:
http://sejm.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp?fbclid=IwAR0uKIa8RESu3xjnRLSjOg2ncusAmSXDf6m3SoZxRgezl12FLRnuXQoRC9c#8708BA535A5B60CDC125860D0033D76F

Link do prezentacji przedstawionych na posiedzeniu:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=POSIEDZENIAZESP&Zesp=585

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content