Od 1 stycznia 2023 obowiązywać będzie nowa lista leków refundowanych. Przynosi ona ważne zmiany dla pacjentów z cukrzycą. I korzystne – pojawiają się na niej generyczne odpowiedniki leków z substancją czynną o nazwie wildagliptyna, co znacząco obniży cenę terapii, jak i niekorzystne – z listy refundacyjnej znika insulina degludec.

Inhibitory DPP-4

Ze zmian, jakie wejdą w życie w styczniu, w największym stopniu skorzystają pacjenci z cukrzycą typu 2, przyjmujący leki z grupy inhibitorów DPP-4.

Leki zawierające substancję czynną sitagliptynę (nazwa handlowa Januvia i Janumet) będą dostępne w znacząco obniżonej cenie.

  • Sitagliptinum, tabl. powl., 100 mg, 28 szt. (Januvia) – obniżka o 63,76 zł,
  • Sitagliptinum + Metformini hydrochloridum, tabl. powl., 50+1000 mg, 56 szt, (Janumet) – obniżka o 63,76 zł.

Ponadto po raz pierwszy na liście leków refundowanych pojawiają się odpowiedniki leku zawierającego substancję czynną wildagliptyna (czyli odpowiedniki dla leku o nazwie handlowej Galvus). Terapia lekami generycznymi będzie w tym przypadku tańsza od terapii lekiem oryginalnym o ponad 70%.

Insulina degludec + aspart

Insulinum degludecum + Insulinum aspartum (nazwa handlowa Ryzodeg) firmy Novo Nordisk traci wyłączność rynkową, co wiąże się z obniżką ceny terapii. Odpłatność pacjenta wyniesie 40,10 zł za opakowanie.

Insulina degludec

Przypominamy, że od 1 stycznia refundację straci insulina degludec (nazwa handlowa Tresiba) firmy Novo Nordisk, dostępna dotychczas w dwóch wskazaniach:

  • Cukrzyca typu 1 u dorosłych; Cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8% oraz cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO);
  • Cukrzyca typu 1 u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży. Cukrzyca typu 2 u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8% oraz cukrzyca typu 2 u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO).

Producent podejmuje wszelkie możliwe starania, aby zminimalizować czas nieobecności leku na liście refundacyjnej.

Aby zapewnić pacjentom stały dostęp do insuliny degludec, od stycznia 2023 roku będzie ona dostępna w aptekach z zalecaną przez producenta ceną. Dostępność do produktu wraz z ceną dla pacjenta będzie można znaleźć na ogólnodostępnych portalach.

W przypadku pytań odnośnie przebiegu terapii należy skontaktować się z lekarzem.

Firma Novo Nordisk uruchomiła również specjalną infolinię dla pacjentów mających pytania w sprawie dostępności do leku – nr telefonu: +48 785 180 085, czynny w godzinach 9:00 – 17:00 od poniedziałku do piątku.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content