Obecnie jedyną opcją leczenia głębokiej hipoglikemii poza szpitalem lub w nagłych wypadkach jest glukagon do wstrzykiwań (podskórnie lub domięśniowo). Jego zastosowanie wymaga jednak (od bliskich chorego, a także innych osób z jego otoczenia – np. nauczyciela) określonej wiedzy i umiejętności.

Wynika to z tego, że glukagon w postaci roztworu, czyli gotowy do podania, jest aktywny tylko przez kilka godzin. Musi być zatem sprzedawany w postaci półproduktów do samodzielnego wymieszania (np. fiolki z białym proszkiem oraz strzykawki z wodą). Przed podaniem leku trzeba starannie wymieszać te dwa składniki.

Rekomendowany przez EMA, nowy preparat – Baqsimi (glukagon) – przeznaczony jest dla diabetyków od 4. roku życia. Jego podawanie jest bez porównania łatwiejsze niż w glukagonu w iniekcjach. Podaje się go bowiem do nosa. Substancja czynna – w formie gotowej do podania – znajduje się w dozowniku jednorazowego użytku, który jest gotowy do użycia. Pacjent nie musi współpracować (nie musi głęboko oddychać, ani wykonać wdechu w momencie podania leku). Dzięki temu można go z łatwością zastosować nawet u osób nieprzytomnych.

Skuteczność i bezpieczeństwo leku potwierdzono w dwóch badaniach klinicznych z udziałem 83 i 70 osób z cukrzycą i hipoglikemią wywołaną insuliną. Okazało się, że jest równie efektywny i bezpieczny jak glukagon podawany drogą iniekcji.

CHMP zalecił jednak dodatkowe środki zmniejszające ryzyko niewłaściwego użycia dozownika. Obejmują one zestaw demonstracyjny (szkoleniowy) – bez substancji czynnej, specjalna ulotkę oraz film instruktażowy.

Rekomendacja CHMP nie jest równoznaczna z dopuszczeniem do obrotu w Unii – o tym zadecyduje wkrótce Komisja Europejska.

Źródło: EuropeanPharmaceuticalReview.com/www.medexpress.pl

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content