Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa

22 668 47 19

sekretariat@diabetyk.org.pl

Przekaż swój 1,5% naszej organizacji. Prosto. Szybko. Za darmo.

  1. Start
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Aktualności
  6. /
  7. Lista leków refundowanych

Pojawił się projekt nowej listy leków refundowanych, mającej wejść w życie dnia 1.11. Zgodnie z zapowiedzią w projekcie znalazły się flozyny.

Refundacja będzie obejmowała trzy substancje: canagliflozinum, dapagliflozinum i empagliflozinum.

Warunki dla pacjenta:

Cukrzyca typu 2, u pacjentów przed włączeniem insuliny, leczonych co najmniej dwoma doustnymi lekami hipoglikemizującymi od co najmniej 6 miesięcy, z HbA1c ≥ 8 % oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3) obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: -wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥60 lat dla kobiet, -dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu, -otyłość

Projekt obwieszczenia znajduje się tutaj:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/projekt-obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-listopada-2019-r

FLOZYNY, inaczej SGLT-2 to nowoczesne leki hipoglikemizujące w tabletkach, które oprócz zapewniania właściwej kontroli glikemii w cukrzycy typu 2 mają udowodniony wpływ na obniżenie ryzyka sercowo-naczyniowego tj. zmniejszają ryzyko zawału, udaru, hospitalizacji z powodu niewydolności serca. Posiadają tak zwany efekt kardioprotekcyjny. Powikłania kardiologiczne są najczęstszymi powikłaniami, które dotykają pacjentów z cukrzycą. W ocenie NIK w latach 2015-2016 w strukturze kosztów leczenia powikłań cukrzycy w ramach hospitalizacji, największy udział miały choroby serca (w tym niewydolność serca i zawał) – 86%, udary – 11%.

Pacjenci w Polsce w ramach refundacji do dnia 1 listopada w pierwszej kolejności otrzymywali metforminę, następnie mieli dołączany drugi lek tj. pochodną sulfonylomocznika lub akarbozę lub inne terapie w tabletkach, a kiedy te przestawały właściwie kontrolować glikemię od razu insulinę. Środkowy etap leczenia cukrzycy typu 2 tj. tuż przed włączeniem insuliny był dotychczas zaniedbany. W luce tej znalazły się FLOZYNY, które zabezpieczą pacjenta przed ryzykiem wystąpienia powikłań sercowo – naczyniowych oraz odsuną w czasie zastosowanie uciążliwej terapii insuliną w iniekcjach, która dodatkowo wymaga częstszej kontroli glikemii za pomocą testów paskowych.

Podsumowując. Jeśli jesteś pacjentem z cukrzycą typu 2 na dwóch lekach doustnych i nie brałeś jeszcze insuliny skontaktuj się ze swoim lekarzem diabetologiem, bo być może będziesz mógł skorzystać z refundacji FLOZYN.

W kolejnych latach będziemy walczyć o udostępnienie tej terapii dla wszystkich pacjentów z cukrzycą typu 2 (zarówno dla tych na jednym leku doustnym jak i na insulinie), którzy mają wysokie/bardzo wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe w celu ograniczenia m.in. hospitalizacji z powodu niewydolności serca – zgodnie z Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2019 roku.

Wsparcie w leczeniu stopy cukrzycowej

Od 1 listopada refundowane mają być także opatrunki UrgoStart, stosowane na rany przewlekłe bez cech infekcji, między innymi w leczeniu stopy cukrzycowej.

Opatrunki UrgoStart wykonane są w technologii lipidokoloidowej (TLC), łączącej hydrokoloid i cząstki tłuszczu. Dodatkiem są nanooligosacharydy (NOSF), które wspomagają proces gojenia.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content