Prof. Teresa Jackowska:

  • Dane epidemiologiczne dotyczące zakażeń rotawirusowych są bardzo niedoszacowane, ponieważ mamy tu prawie wyłącznie dane o pacjentach szpitali pediatrycznych. Tymczasem od dzieci z rotawirusem bardzo często zarażają się rodzice i personel medyczny.
  • Szczepienia przeciwko rotawirusom powinny objąć dzieci od 6. do 24. tygodnia życia (zalecenia europejskie) a wg charakterystyki produktu leczniczego – do 32. tygodnia życia.
  • Korzyści ze szczepień przeciw rotawirusom odnoszą wszyscy, nie tylko zaszczepione dzieci.
  • Korzyści szybkie, bezpośrednie widzimy jako zmniejszenie częstości hospitalizacji małych dzieci oraz związane z tym oszczędności dla płatnika.
  • Korzyści długofalowe to m.in. zmniejszenie zapadalności na choroby autoimmunologiczne, w tym na cukrzycę typu 1.
  • Ostatnie [tutaj – przyp. red.] badania pokazały, że przebycie zakażenia wywołanego wirusami rota (jest kilka genotypów) zwiększają zachorowania na choroby autoimmunologiczne, a jedną z nich jest cukrzyca.

Źródło: www.medexpress.pl

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content