Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa

22 668 47 19

sekretariat@diabetyk.org.pl

Przekaż swój 1,5% naszej organizacji. Prosto. Szybko. Za darmo.

  1. Start
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Ogłoszenie
  6. /
  7. Ankieta dotycząca opieki długoterminowej...

Na prośbę  Ministerstwa Zdrowia zapraszamy Państwa  do udziału w „Badaniu opinii na temat kierunków rozwoju zdrowotnej opieki długoterminowej w Polsce”, które w formie ankiety zostało opublikowane na stronie Ministerstwa Zdrowia:

https://www.gov.pl/web/gov/badanie-opinii-na-temat-kierunkow-rozwoju-zdrowotnej-opieki-dlugoterminowej

Ministerstwo chciałoby, aby jak największe grono Interesariuszy, osób zainteresowanych przyszłością opieki długoterminowej, mogło przekazać swoje zdanie na temat pożądanych kierunków reform.

Prowadzone badanie wpisuje się w założenia reformy A4.6 Zwiększenie udziału niektórych grup w rynku pracy poprzez rozwój systemu opieki długoterminowej Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), która zakłada dokonanie w 2023 r. przeglądu strategicznego systemu opieki długoterminowej w Polsce w celu określenia posiadanych zasobów, występujących obecnie i projektowanych potrzeb i priorytetów niezbędnych reform (kamień milowy A69G).

Przegląd ten jest prowadzony równolegle przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W realizacji tego zadania wspiera nas Bank Światowy. Analizę systemu opieki długoterminowej chcemy przeprowadzić w konsultacji z zainteresowanymi osobami i podmiotami, w celu sporządzenia kompleksowej diagnozy zasobów, problemów i wyzwań systemowych, oraz wypracowania kompleksowych rozwiązań, odpowiadających na potrzeby i oczekiwania.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety.

Poniżej pismo z Ministerstwa Zdrowia:
Minister Zdrowia do Interesariuszy OPD

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content